Beroun

Gymnázium Joachima Barranda ve spolupráci se Středočeským krajem (zpráva z akce)

Brno

Mendelova univerzita v Brně, Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky

Magistrát města Brna, Odbor městské informatiky (zpráva z akce)

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav (zpráva z akce)

Dobříš

Město Dobříš (zpráva z akce)

Holice

Gymnázium Dr. Emila Holuba

Horažďovice

Dům dětí a mládeže Horažďovice, PROUD Envicentrum Podbranský mlýn (zpráva z akce)

Hradec Králové

Statutární město Hradec Králové

Liberec

Dny GIS Liberec (zpráva z akce)

  • Liberecký kraj
  • Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
  • Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
  • Statutární město Liberec
  • Gymnázium F. X. Šaldy

Louňovice pod Blaníkem

AOPK ČR, Správa CHKO Blaník (zpráva z akce)

Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami

Ostrava

Vysoká škola Báňská – TU Ostrava Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství

Pardubice

Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav systémového inženýrství a informatiky

Praha

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební (zpráva z akce)

Střední průmyslová škola zeměměřická

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí

Staré Město

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

Ústí nad Labem

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

  • Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie
  • Fakulta životního prostředí, Katedra informatiky a geoinformatiky