Brno

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra geografie – kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Mrázková

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav geoinformač.technologií – kontaktní osoba: Ing. Martin Klimánek, Ph.D. (zpráva z akce)

Vysoká škola obchodní a hotelová – kontaktní osoba: Mgr. Jakub Trojan (zpráva z akce)

České Budějovice

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta – kontaktní osoba: Mgr. Martin Blažek (zpráva z akce)

Liberec

Dny GIS Liberec – největší akce Dnů GIS v České republice (zpráva z akce)

  • Liberecký kraj – kontaktní osoba: Ing. Irena Košková
  • Technická univerzita v Liberci, Pedagogická fakulta, Katedra geografie – kontaktní osoba: Mgr. Jiří Šmída, Ph.D.
  • Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Krajské ředitelství – kontaktní osoba: kpt. Bc. Jana Havrdová
  • Gymnázium F. X. Šaldy Liberec – kontaktní osoba: Pavel Knobloch
  • Junák – svaz skautů a skautek ČR – kontaktní osoba: Vojtěch Brzek (www.envikesky.cz)
  • Česká geologická služba – kontaktní osoba: Mgr. Pavla Peterová

Střední průmyslová škola stavební Liberec – kontaktní osoba: RNDr. Blanka Malá, Ph.D. (zpráva z akce)

Mikulov

Správa CHKO Pálava – kontaktní osoba: Mgr. Jiří Kmet (zpráva z akce)

Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského – kontaktní osoba: Mgr. Miloš Bukáček (gynome.nmnm.cz/gisvysociny) (zpráva z akce)

Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky – kontaktní osoba: RNDr. Jaroslav Burian (zpráva z akce)

Ostrava

Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta přírodovědecká, Kat. fyzické geografie a geoekologie – kontaktní osoba: Mgr. Renata Popelková, Ph.D. (zpráva z akce)

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební – kontaktní osoba: Ing. Jan Caha (zpráva z akce)

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta – kontaktní osoba: Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. (zpráva z akce)

Pardubice

Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav systémového inženýrství a informatiky – kontaktní osoba: Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D. (zpráva z akce)

Plzeň

Západočeská univerzita, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky – kontaktní osoba: Ing. Karel Janečka, Ph.D. (zpráva z akce)

Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra geografie – kontaktní osoba: RNDr. Marie Novotná, CSc.

Praha

CENIA, česká informační agentura životního prostředí – kontaktní osoba: Ing. Jitka Faugnerová (www.inspirujmese.cz) (zpráva z akce)

Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí – kontaktní osoba: D.Sc. (Tech.) Olga Špatenková (zpráva z akce)

Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství HZS ČR – kpt. Ing. Jan Brothánek (zpráva z akce)

Policejní akademie ČR, Katedra policejního managementu a informatiky – kontaktní osoba: Ing. Ivan Fořt (zpráva z akce)

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí – kontaktní osoba: Ing. Luboš Matějíček (www.natur.cuni.cz) (zpráva z akce)

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Geografická sekce – kontaktní osoba: RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. (zpráva z akce)

Sadská

Základní škola Sadská – kontaktní osoba: Mgr. David Barták (zs-sadska.cz) (zpráva z akce)

Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště – kontaktní osoba: Mgr. Martin Hudec

Uherský Brod

Město Uherský Brod – kontaktní osoba: Mgr. Iva Veselá (zpráva z akce)

Ústí nad Labem

Univerzita J.E.Purkyně, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie – kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Oršulák (tyden.geograf.cz)

Univerzita J.E.Purkyně, Fakulta životního prostředí, Katedra informatiky a geoinformatiky – kontaktní osoba: Ing. Jan Pacina, Ph.D. (zpráva z akce)

Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého – kontaktní osoba: RNDr. Martin Jáč (zpráva z akce)

Vlašim

Český svaz ochránců přírody Vlašim – kontaktní osoba: Ing. Mgr. Martin Klaudys (zpráva z akce)

Židlochovice

Město Židlochovice – kontaktní osoba: Ing. Vít Havel (zpráva z akce)