Brno

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav geoinformačních technologií – kontaktní osoba: Ing. Radek Brian Polovinčák (zpráva z akce)

Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. – kontaktní osoba: Mgr. Jakub Trojan (zpráva z akce)

Dvůr Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem – kontaktní osoba: Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D.

Jihlava

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace – kontaktní osoba: Ing. Dalibor Tomšů

Krásensko

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, pracoviště Rychta, Krásensko – kontaktní osoba: Mgr. Petr Horák

Liberec

Dny GIS Liberec – největší akce Dnů GIS v České republice (zpráva z akce)

  • Liberecký kraj – kontaktní osoba: Ing. Irena Košková
  • Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Krajské ředitelství – kontaktní osoba: kpt. Bc. Jana Havrdová
  • Junák – svaz skautů a skautek ČR – kontaktní osoba: Věra Ondřichová
  • Technická univerzita v Liberci, Pedagogická fakulta, Katedra geografie – kontaktní osoba: Mgr. Jiří Šmída, Ph.D.
  • Základní škola Sadská – kontaktní osoba: Mgr. David Barták (zpráva z akce)
  • Gymnázium F. X. Šaldy Liberec
  • Česká geologická služba
  • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Nemile

Základní a mateřská škola Nemile – kontaktní osoba: Ing. Tomáš Opravil (zpráva z akce)

Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského – kontaktní osoba: Mgr. Miloš Bukáček (zpráva z akce)

Ostrava

Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta přírodovědecká, Katedra fyzické geografie a geoekologie
kontaktní osoba: RNDr. Martin Adamec, Ph.D. (zpráva z akce)

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební – kontaktní osoba: Ing. Jan Caha (zpráva z akce)

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geoinformatiky – kontaktní osoba: Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. (zpráva z akce)

Pardubice

Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav systémového inženýrství a informatiky
kontaktní osoba: Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D. (zpráva z akce)

Plzeň

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky – kontaktní osoba: Ing. Pavel Hájek (zpráva z akce)

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie – kontaktní osoba: RNDr. Marie Novotná, CSc. (zpráva z akce)

Praha

CENIA, česká informační agentura životního prostředí – kontaktní osoba: Ing. Jitka Faugnerová

Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování – kontaktní osoba: Ing. Kamila Svobodová (zpráva z akce)

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí – kontaktní osoba: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (zpráva z akce)

Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště – kontaktní osoba: Mgr. Martin Hudec (zpráva z akce)

Uherský Brod

Město Uherský Brod – kontaktní osoba: Ing. Barbora Staňková (zpráva z akce)

Ústí nad Labem

Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, Katedra informatiky a geoinformatiky – kontaktní osoba: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D. (zpráva z akce)

Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí – kontaktní osoba: RNDr. Martin Jáč, Ph.D. (zpráva z akce)

Vlašim

Český svaz ochránců přírody Vlašim – kontaktní osoba: Ing. Mgr. Martin Klaudys (zpráva z akce)