Adamov

Základní škola a mateřská škola Adamov – kontaktní osoba: doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc. (zpráva z akce)

Brno

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav geoinformačních technologií – kontaktní osoba: Ing. Radek Brian Polovinčák (zpráva z akce)

Město Brno – kontaktní osoba: Mgr. Petr Ondráček (zpráva z akce)

Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. – kontaktní osoba: RNDr. Jakub Trojan (zpráva z akce)

Holice

Gymnázium Dr. Emila Holuba – kontaktní osoba: Mgr. Marek Janů (zpráva z akce)

Liberec

Dny GIS Liberec – největší akce Dnů GIS v České republice

  • Liberecký kraj – kontaktní osoba: Ing. Irena Košková
  • Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická – kontaktní osoba: Mgr. Jiří Šmída, Ph.D.
  • Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje – kontaktní osoba: kpt. Ing. Jana Leitgebová
  • Gymnázium F. X. Šaldy Liberec
  • Dětská televize Liberec
  • Střední odborná škola Liberec

Střední průmyslová škola stavební Liberec – kontaktní osoba: RNDr. Blanka Roučková (zpráva z akce)

Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského – kontaktní osoba: Mgr. Miloš Bukáček

Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky – kontaktní osoba: Mgr. Jitka Doležalová

Ostrava

Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta přírodovědecká, Katedra fyzické geografie a geoekologie – kontaktní osoba: RNDr. Martin Adamec, Ph.D.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební – kontaktní osoba: Ing. Martin Ferko, Ph.D.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geoinformatiky – kontaktní osoba: Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. (zpráva z akce)

Pardubice

Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav systémového inženýrství a informatiky – kontaktní osoba: Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D. (zpráva z akce)

Plzeň

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky – kontaktní osoba: Ing. Pavel Hájek

Praha

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra geomatiky – kontaktní osoba: Ing. Arnošt Müller

Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru – kontaktní osoba: kpt. Ing. Bohuslav Ježek (zpráva z akce)

Národní památkový ústav – kontaktní osoba: Ing. Alena Šťovíčková (zpráva z akce)

Střední průmyslová škola zeměměřická – kontaktní osoba: Ing. Jan Staněk (zpráva z akce)

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí – kontaktní osoba: Ing. Luboš Matějíček, Dr. (zpráva z akce)

Sadská

Základní škola Sadská – kontaktní osoba: Mgr. David Barták (zpráva z akce)

Uherský Brod

Město Uherský Brod – kontaktní osoba: Ing. Barbora Valouchová (zpráva z akce)

Uherské Hradiště

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav environmentální bezpečnosti – kontaktní osoba: RNDr. Jakub Trojan (zpráva z akce)

Ústí nad Labem

Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, Katedra informatiky a geoinformatiky – kontaktní osoba: Ing. Jan Pacina, Ph.D. (zpráva z akce)

Vlašim

Český svaz ochránců přírody Vlašim – kontaktní osoba: Ing. Mgr. Martin Klaudys (zpráva z akce)

Vyškov

Gymnázium a SOŠZZE Vyškov – kontaktní osoba: Mgr. Renata Máslová