Benešov

AOPK ČR, Správa CHKO Blaník Gymnázium Benešov kontaktní osoba: Ing. Martin Klaudys (zpráva z akce)

Brno

Statutární město Brno kontaktní osoba: Mgr. Alena Bodnárová (zpráva z akce)

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav
kontaktní osoba: RNDr. Lukáš Herman (zpráva z akce)

Mendelova univerzita v Brně, Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky
kontaktní osoba: Ing. Radek Brian Polovinčák (zpráva z akce)

Vysoká škola obchodní a hotelová, Laboratoř experimentální a aplikované geografie
kontaktní osoba: RNDr. Jakub Trojan, MSc (zpráva z akce)

Černilov

Obec Černilov kontaktní osoba: Ing. Vladimír Hudec (zpráva z akce)

Holice

Gymnázium Dr. Emila Holuba kontaktní osoba: Mgr. Marek Janů (zpráva z akce)

Hradec Králové 

Statutární město Hradec Králové kontaktní osoba: Ing. Pavel Struha (zpráva z akce)

Liberec

Dny GIS Liberec (zpráva z akce)

  • Liberecký kraj – kontaktní osoba: Ing. Irena Košková
  • Statutární město Liberec – kontaktní osoba: Mgr. Jan Jaksch
  • Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
    kontaktní osoba: Mgr. Jiří Šmída, Ph.D.
  • Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje – kontaktní osoba: kpt. Ing. Jana Leitgebová

Střední průmyslová škola stavební Liberec – kontaktní osoba: RNDr. Blanka Roučková, Ph.D (zpráva z akce)

Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami – kontaktní osoba: Mgr. Miloš Bukáček
(zpráva z akce)

Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci

  • Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky – kontaktní osoba: Mgr. Jitka Doležalová (zpráva z akce)
  • Přírodovědecká fakulta, Katedra rozvojových studií – kontaktní osoba: Mgr. Jiří Pánek (zpráva z akce)

Ostrava

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
kontaktní osoba: Ing. Martin Ferko, Ph.D. (zpráva z akce)

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geoinformatiky kontaktní osoba: Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. (zpráva z akce)

Pardubice

Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav systémového inženýrství a informatiky
kontaktní osoba: Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D. (zpráva z akce)

Plzeň

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky
kontaktní osoba: Ing. Pavel Hájek (zpráva z akce)

Praha

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra geomatiky
kontaktní osoba: Ing. Arnošt Müller (zpráva z akce)

Národní památkový ústav – kontaktní osoba: Ing. Alena Šťovíčková (zpráva z akce)

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí
kontaktní osoba: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (zpráva z akce)

Střední průmyslová škola zeměměřická
kontaktní osoba: Ing. Jan Staněk

CENIA, česká informační agentura životního prostředí – kontaktní osoba: Ing. Jitka Faugnerová (zpráva z akce)

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.

Staré Město

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – kontaktní osoba: Mgr. Soňa Patočková (zpráva z akce)

Uherské Hradiště

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav environmentální bezpečnosti
kontaktní osoba: RNDr. Jakub Trojan (zpráva z akce)

Uherský Brod

Město Uherský Brod – kontaktní osoba: Mgr. Jan Vaculík

Geomma, s.r.o. – kontaktní osoba: Ing. Josef Veselý (zpráva z akce)

Ústí nad Labem

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (zpráva z akce)

  • Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie – kontaktní osoba: Mgr. Martin Dolejš
  • Fakulta životního prostředí, Katedra informatiky a geoinformatiky – kontaktní osoba: Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Vlašim

Český svaz ochránců přírody Vlašim – Gymnázium Vlašim – kontaktní osoba: Ing. Mgr. Martin Klaudys (zpráva z akce)