Den GIS 2015

 

Fotogalerie

Příznivci GIS měli možnost oslavit Den GIS 2015 na více než třiceti místech. Bezmála čtyřicet organizátorů si opět připravilo výstavy, přednášky, workshopy a řadu dalších aktivit. Mnoha organizacím se dokonce nepodařilo takto nabitý program vtěsnat do jednoho dne, což spolu s celkovým počtem akcí a jejich atraktivním obsahem zajistilo letošnímu Dni GIS rekordní účast. Shrnutí jednotlivých akcí naleznete v závěrečných zprávách v seznamu zde na stránce, fotografické střípky pak ve facebookové galerii.   

Konference Inspirujme se... (Bratislava)

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
kontaktní osoba: Ing. Jitka Faugnerová (zpráva z akce)

Brno

Magistrát města Brna, Odbor městské informatiky
kontaktní osoba: Mgr. Šárka Pospíšilová (zpráva z akce)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra geografie
kontaktní osoba: Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (zpráva z akce)

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav
kontaktní osoba: RNDr. Lukáš Herman (zpráva z akce)

Mendelova univerzita v Brně, Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky
kontaktní osoba: Ing. Radek Brian Polovinčák (zpráva z akce)

Vysoká škola obchodní a hotelová, Laboratoř experimentální a aplikované geografie
kontaktní osoba: RNDr. Jakub Trojan, MSc (zpráva za akce)

České Budějovice

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor informatiky
kontaktní osoba: Mgr. Petra Bromová (zpráva z akce)

Holice

Gymnázium Dr. Emila Holuba
kontaktní osoba: Mgr. Marek Janů (zpráva z akce)

Horažďovice

Dům dětí a mládeže Horažďovice, PROUD Envicentrum Podbranský mlýn
kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Drábková Trojanová (zpráva z akce)

Hradec Králové

Statutární město Hradec Králové
kontaktní osoba: Ing. Pavel Struha

Liberec

Dny GIS Liberec (zpráva z akce)

  • Statutární město Liberec – kontaktní osoba: Mgr. Jan Jaksch
  • Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická – kontaktní osoba: Mgr. Daniel Vrbík
  • Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje – kontaktní osoba: kpt. Ing. Jana Leitgebová
  • Gymnázium F. X. Šaldy – kontaktní osoba: Pavel Taibr
  • Krajský úřad Libereckého kraje

Liberecký kraj
kontaktní osoba: Ing. Irena Košková (zpráva z akce)

Střední průmyslová škola stavební Liberec
kontaktní osoba: RNDr. Blanka Roučková, Ph.D. (zpráva z akce)

Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami
kontaktní osoba: Mgr. Miloš Bukáček (zpráva z akce)

Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci

  • Přírodovědecká fakulta, Katedra rozvojových studií – kontaktní osoba: Mgr. Jiří Pánek (zpráva z akce)
  • Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky – kontaktní osoba: Mgr. Jitka Doležalová

Ostrava

Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta přírodovědecká, Katedra fyzické geografie a geoekologie
kontaktní osoba: RNDr. Martin Adamec, Ph.D.

Vysoká škola Báňská TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství
kontaktní osoba: Ing. Martin Ferko, Ph.D. (zpráva z akce)

Pardubice

Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav systémového inženýrství a informatiky
kontaktní osoba: Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D. (zpráva z akce)

Praha

Český úřad zeměměřický a katastrální
kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavla Tryhubova Ph.D. (zpráva z akce)

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
kontaktní osoba: doc. Ing. Josef Krása, Ph.D. (zpráva z akce)

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor eGovernmentu
kontaktní osoba: RNDr. Eva Kubátová (zpráva z akce)

Národní památkový ústav
kontaktní osoba: Ing. Alena Šťovíčková (zpráva z akce)

Střední průmyslová škola zeměměřická
kontaktní osoba: Ing. Jan Staněk (zpráva z akce)

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí
kontaktní osoba: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (zpráva z akce)

Vysoká škola regionálního rozvoje
kontaktní osoba: Ing. Pavel Struha

Uherské Hradiště

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav environmentální bezpečnosti
kontaktní osoba: RNDr. Jakub Trojan (zpráva z akce)

Ústí nad Labem

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (zpráva z akce)

  • Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie – kontaktní osoba: Mgr. Martin Dolejš
  • Fakulta životního prostředí, Katedra informatiky a geoinformatiky – kontaktní osoba: Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Vlašim

AOPK ČR, Správa CHKO Blaník
kontaktní osoba: Ing. Mgr. Martin Klaudys (zpráva z akce)

Vyškov

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická

Zábřeh

Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování
kontaktní osoba: Tomáš Hedrich (zpráva z akce)