Brno

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Enviromentální geografie (zpráva z akce)
kontaktní osoba: RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA

Mendelova univerzita v Brně, Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (zpráva z akce)
kontaktní osoba: Ing. Radek Brian Polovinčák

Magistrát města Brna, Odbor městské informatiky (zpráva z akce)
kontaktní osoba: Mgr. Šárka Pospíšilová

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav (zpráva z akce)
kontaktní osoba: RNDr. Lukáš Herman

České Budějovice

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie (zpráva z akce)
kontaktní osoba: Mgr. Vojtěch Blažek

Dobříš

Město Dobříš (zpráva z akce)
kontaktní osoba: Ing. Radim Weber

Holice

Gymnázium Dr. Emila Holuba
kontaktní osoba: Mgr. Marek Janů

Horažďovice

Dům dětí a mládeže Horažďovice, PROUD Envicentrum Podbranský mlýn (zpráva z akce)
kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Drábková Trojanová

Hradec Králové

Statutární město Hradec Králové
kontaktní osoba: Ing. Pavel Struha

Civitas per Populi
kontaktní osoba: Ing. Pavel Struha

Liberec

Dny GIS Liberec

 • Liberecký kraj – kontaktní osoba: Ing. Iveta Moravcová
 • Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická – kontaktní osoba: Mgr. Jiří Šmída, Ph.D.
 • Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje – kontaktní osoba: kpt. Ing. Jana Leitgebová
 • Statutární město Liberec
 • Gymnázium F. X. Šaldy – kontaktní osoba: Pavel Taibr
 • Dětská televize Liberec
 • Střední odborná škola Liberec

Liberecký kraj (zpráva z akce)
kontaktní osoba: Ing. Irena Košková

Střední průmyslová škola stavební Liberec
kontaktní osoba: RNDr. Blanka Roučková, Ph.D.

Louňovice pod Blaníkem

AOPK ČR, Správa CHKO Blaník (zpráva z akce)
kontaktní osoba: Ing. Mgr. Martin Klaudys

Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci

 • Přírodovědecká fakulta, Katedra rozvojových studií – kontaktní osoba: Mgr. Jiří Pánek (zpráva z akce)
 • Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky – kontaktní osoba: Mgr. Jitka Doležalová (zpráva z akce)

Ostrava

Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta přírodovědecká, Katedra fyzické geografie a geoekologie (zpráva z akce)
kontaktní osoba: RNDr. Martin Adamec, Ph.D.

Vysoká škola Báňská – TU Ostrava

 • Institut geoinformatiky kontaktní osoba: Lucie Orlíková (zpráva z akce)
 • Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství – Ing. Martin Ferko, Ph.D.

Pardubice

Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav systémového inženýrství a informatiky (zpráva z akce)
kontaktní osoba: Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D.

Plzeň

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor informatiky (zpráva z akce)
kontaktní osoba: Michal Souček

Praha

Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, laboratoř GIS&DPZ (zpráva z akce)
kontaktní osoba: Ing. Jan Komárek

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební (zpráva z akce)
kontaktní osoba: Ing. Miroslav Bauer

Střední průmyslová škola zeměměřická (zpráva z akce)
kontaktní osoba: Ing. Jan Staněk

Český úřad zeměměřický a katastrální (zpráva z akce)
kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavla Tryhubova Ph.D.

Rožnov pod Radhoštěm

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Střední škola zemědělská
kontaktní osoba: Petr Wolf

Uherské Hradiště

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav environmentální bezpečnosti (zpráva z akce)
kontaktní osoba: RNDr. Jakub Trojan

Ústí nad Labem

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (zpráva z akce)

 • Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie – kontaktní osoba: Mgr. Martin Dolejš
 • Fakulta životního prostředí, Katedra informatiky a geoinformatiky – kontaktní osoba: Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Vyškov

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická
kontaktní osoba: Mgr. Renata Máslová