I letos v březnu se s námi můžete setkat na tradičním sympoziu GIS Ostrava, které pořádá Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

Mottem letošního ročníku je Geoinformatika v pohybu a mezi přednáškami tedy naleznete témata týkající se INSPIRE, časoprostorových dat, živých dat, cloudových řešení i aktuálních trendů v geoinformatice.

Radek Kuttelwascher se ve svém vystoupení proto bude věnovat nejnovější aplikaci pro GIS analytiky – Insights for ArcGIS, která na všechna výše zmíněná témata přináší nový pohled.

Těšíme se na vás v Ostravě.

Termín: 22.–24. března 2017

Místo: Nová aula - Kongresové centrum, VŠB-TUO (17. listopadu 15, Ostrava)