Česká asociace pro geoinformace uspořádala již 11. ročník konference Geoinformace ve veřejné správě. Návštěvníci měli možnost poslechnout si přednášky na nejrůznější témata od BIM přes INSPIRE, až po Smart Cities a vzdělávání v GIS.

Za ARCDATA PRAHA jste se zde mohli setkat s Petrem Urbanem, který se ve svém příspěvku věnoval tomu, jak GIS pomáhá utvářet chytřejší města. Jeho přednášku si můžete připomenout v této prezentaci.