Konference GIS Esri v ČR

Poslání konference

Konference GIS Esri je největším oborovým setkáním geoinformatiků v České republice a již více než dvacet pět let seznamuje účastníky s novinkami v oblasti GIS a aktuálními projekty ve veřejném i privátním sektoru.

Témata přednášek sahají od veřejné správy na krajské i místní úrovni přes správu inženýrských sítí až po přírodní vědy, dálkový průzkum Země nebo kartografii. Specializované workshopy, vedené odborníky z ARCDATA PRAHA a Esri, informují o technologických novinkách a představují optimální pracovní postupy a praktické rady pro práci s ArcGIS. Nedílnou součástí konference je i bohatý doprovodný program zahrnující například různé soutěže, tematické expozice či výstavu posterů a velkých map.


Program konference a její hlavní řečníci

Prof. Ing. arch. Roman Koucký

Architekt, urbanista a pedagog vystudoval Fakultu architektury ČVUT, kde od roku 1997 vede ateliér a vyučuje. Řídí vlastní architektonickou kancelář, získal řadu ocenění včetně dvou Hlavních cen Grand Prix. Mezi jeho nejvýznamnější realizace patří Mariánský most v Ústí nad Labem nebo Trojský most v Praze. Zabývá se také výzkumem a problematikou územního plánování, je autorem několika územních a regulačních plánů a od roku 2012 je vedoucím Kanceláře metropolitního plánu na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Plukovník gšt. Ing. Jan Marša, Ph.D.

Vojenský geograf zahájil svou kariéru v roce 1996 ve Vojenském topografickém ústavu v Dobrušce. O deset let později se přesunul na několik měsíců do Iráku, kde velel kontingentu Armády České republiky. V letech 2008 až 2011 pracoval v mezinárodním štábu Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE) v Belgii a poté na odboru vojskového průzkumu a elektronického boje Ministerstva obrany. Od roku 2014 je ředitelem Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu. V rámci své profese se věnoval zejména geodézii, správě a distribuci vojenských informací o území a aplikovanému výzkumu a vývoji například v oblasti GNSS. Působil také v redakční radě sborníku Vojenský geografický obzor.

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Historik moderních obecných a světových dějin, dlouholetý člen Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde v letech 2002–2017 působil jako ředitel. Od roku 2014 je prorektorem Univerzity Karlovy pro vnější vztahy. Na téže univerzitě působí i jako koordinátor vědecko-výzkumného programu PROGRES Q09 a je členem její Vědecké rady.

Dlouhodobě se věnuje zejména novověkým a nejnovějším politickým, hospodářským, sociálním a kulturním dějinám Anglie a Velké Británie a historickým i současným procesům kolapsů a regenerací komplexních společností. Studoval a přednášel na mnoha univerzitách ve střední a západní Evropě i v zámoří a je autorem mnoha publikací.


Tematické bloky konference

Na návštěvníky čekají diváckým zájmem prověřené bloky věnující se aktuálním otázkám veřejné správy, ochrany zdraví a životního prostředí či správy inženýrských sítí. Stejně tak se můžete těšit na technologické přednášky a workshopy specialistů ARCDATA PRAHA, Esri a dalších společností.


Doprovodný program

I letos pro Vás připravujeme zajímavý doprovodný program, můžete těšit například na:

Stánek technické podpory ARCDATA PRAHA

Samostatný stánek technické podpory ARCDATA PRAHA se stal již tradiční součástí konference. Návštěvníkům konference se na něm nabízí, vedle příležitosti nahlédnout do běžného pracovního dne kolegů z technické podpory, možnost konzultovat své otázky a problémy přímo na konferenci.

Tematické minisemináře

Na stánku technické podpory budou opět probíhat krátké tematické workshopy, jejichž cílem bude představení zajímavých tipů pro práci se softwarem ArcGIS. Na své si zde znovu přijdou uživatelé jak desktopových, tak serverových technologií.

Soutěž v poznávání družicových snímků

Chcete-li si potrápit hlavu nad družicovými snímky, a navíc i vyhrát hezkou knihu a roční předplatné časopisu National Geographic, zúčastněte se tradiční soutěže.


Partner konference

Mediální partneři