Konference GIS Esri v ČR

Letošní konference se opět uskuteční virtuální formou

Už je to více než rok, kdy pandemie COVID-19 zásadním způsobem vstoupila do našich životů. I přesto, že se svět pomalu začíná vracet do běžného režimu, nejsme v tuto chvíli schopni zaručit, že bychom se v listopadu mohli sejít tak, jako dříve. A proto jsme se i letos rozhodli uspořádat konferenci virtuální formou.


Konference GIS Esri je největším oborovým setkáním geoinformatiků v České republice, které již třicet let seznamuje účastníky s novinkami v oblasti GIS a s aktuálními projekty ve veřejném i privátním sektoru.

Živě vysílané sekce

Po slavnostním zahájení a vystoupení hlavních řečníků čekají na účastníky diváckým zájmem prověřené sekce věnující se aktuálním otázkám veřejné správy a správy inženýrských sítí. Pevnou součástí programu je ale samozřejmě i sekce zaměřená na novinky v technologiích a inspirativní ukázky jejího využití.

Technologické workshopy

Na technologickou sekci naváže řada specializovaných workshopů, které budeme vysílat v průběhu listopadu a prosince. V rámci těchto webových seminářů vás kolegové podrobně seznámí s těmi nejvýznamnějšími technologickými novinkami a představí optimální pracovní postupy a praktické rady pro práci s ArcGIS.

Uživatelské prezentace

Témata uživatelských přednášek tradičně sahají od veřejné správy přes správu inženýrských sítí až po přírodní vědy, dálkový průzkum Země nebo kartografii. Pokud máte zájem sdílet své zkušenosti s využitím ArcGIS a ENVI i letos, určitě nám o tom prosím dejte vědět, abychom s tím mohli při přípravě programu počítat. Přihlásit nám takto můžete přednáškumapové dílo nebo i online aplikaci.

Mám zájem prezentovat svoji práci

Partner konference

Mediální partneři