Konference GIS Esri v ČR

Poslání konference

Konference GIS Esri je největším oborovým setkáním geoinformatiků v České republice a již více než dvacet pět let seznamuje účastníky s novinkami v oblasti GIS a aktuálními projekty ve veřejném i privátním sektoru.

Témata přednášek sahají od veřejné správy na krajské i místní úrovni přes správu inženýrských sítí až po přírodní vědy, dálkový průzkum Země nebo kartografii. Specializované workshopy, vedené odborníky z ARCDATA PRAHA a Esri, informují o technologických novinkách a představují optimální pracovní postupy a praktické rady pro práci s ArcGIS. Nedílnou součástí konference je i bohatý doprovodný program zahrnující například různé soutěže, tematické expozice či výstavu posterů a velkých map.


Program konference a její hlavní řečníci


Tematické bloky konference

Na návštěvníky čekají diváckým zájmem prověřené bloky věnující se aktuálním otázkám veřejné správy, ochrany zdraví a životního prostředí či správy inženýrských sítí. Stejně tak se můžete těšit na technologické přednášky a workshopy specialistů ARCDATA PRAHA, Esri a dalších společností.

Informace o náplni jednotlivých konferenčních bloků

Doprovodný program

I letos pro Vás připravujeme zajímavý doprovodný program, můžete těšit například na:

Stánek technické podpory ARCDATA PRAHA

Samostatný stánek technické podpory ARCDATA PRAHA se stal již tradiční součástí konference. Návštěvníkům konference se na něm nabízí, vedle příležitosti nahlédnout do běžného pracovního dne kolegů z technické podpory, možnost konzultovat své otázky a problémy přímo na konferenci.

Tematické minisemináře

Na stánku technické podpory budou opět probíhat krátké tematické workshopy, jejichž cílem bude představení zajímavých tipů pro práci se softwarem ArcGIS. Na své si zde znovu přijdou uživatelé jak desktopových, tak serverových technologií.

Soutěž v poznávání družicových snímků

Chcete-li si potrápit hlavu nad družicovými snímky, a navíc i vyhrát hezkou knihu a roční předplatné časopisu National Geographic, zúčastněte se tradiční soutěže.

Výstava o historii vojenského mapování

Nechte se unést touto rozsáhlou výstavou, která vás na 26 komponovaných panelech provede historií vojenského mapování a leteckého měřického snímkování na území českých zemí.

Klaudyánova mapa jinak – 500 let tam a zpět

Panelová výstava k letošnímu výročí Klaudyánovy mapy Čech vám toto krásné mapové dílo představí v netradičním kontextu. Pojďte se s námi zamyslet, jak by asi mapa vypadala, kdyby vznikla v dnešní době, a nebo jak by naopak vypadala, kdyby tehdejší kartografové měli k dispozici současná data.


Partner konference

Mediální partneři