Konference GIS Esri v ČR

Poslání konference

Konference GIS Esri je největším oborovým setkáním geoinformatiků v České republice a již více než dvacet pět let seznamuje účastníky s novinkami v oblasti GIS a aktuálními projekty ve veřejném i privátním sektoru.

Témata přednášek sahají od veřejné správy na krajské i místní úrovni přes správu inženýrských sítí až po přírodní vědy, dálkový průzkum Země nebo kartografii. Specializované workshopy, vedené odborníky z ARCDATA PRAHA a Esri, informují o technologických novinkách a představují optimální pracovní postupy a praktické rady pro práci s ArcGIS. Nedílnou součástí konference je i bohatý doprovodný program zahrnující například různé soutěže, tematické expozice či výstavu posterů a velkých map.


Odborný program konference

Hlavní řečníci

Pro letošní hlavní sekci, jejíž motto zní „Lidé a GIS“, se nám podařilo oslovit přední české odborníky na sociodemografii, politologii a urbanismus. Přijďte si poslechnout zajímavé přednášky o hledání vztahů mezi lidmi a prostředím, které nás bezprostředně obklopuje, a ovlivňuje tak náš každodenní život.

Zahraniční hosté

Dean Angelides, Esri

V geoinformatice se pohybuje již více než 40 let a stál u řady úspěšných nasazení GIS napříč různými odvětvími lidské činnosti. Ve společnosti Esri je aktuálně zodpovědný za všechny mezinárodní aktivity firmy a za její strategická obchodní partnerství.

 

Peter Jäger, Esri Schweiz

Oboru geoinformatiky se věnuje již více než třicet let. Za tuto dobu stál u zrodu několika společností v oblasti GIS, pracoval ve společnostech Esri Deutschland a Geocom Informatik AG a v současnosti je generálním ředitelem ve společnosti Esri Schweiz. Specializuje se na identifikaci oblastí, ve kterých GIS může nalézt uplatnění, a věnuje se i koncepci tzv. chytrých měst.

Thiago Carvalho, Schneider Electric

Specialista na problematiku správy inženýrských sítí a telekomunikace. Těmto oborům se věnuje po celou svoji profesní dráhu, kdy pracoval pro řadu významných organizací. Nyní zastává roli mezinárodního manažera ve společnosti Schneider Electric.


Tematické bloky konference

Na návštěvníky čekají diváckým zájmem prověřené bloky věnující se aktuálním otázkám veřejné správy, ochrany zdraví a životního prostředí či správy inženýrských sítí. Stejně tak se můžete těšit na technologické přednášky a workshopy specialistů ARCDATA PRAHA, Esri a dalších společností.

Informace o náplni jednotlivých konferenčních bloků

Doprovodný program

I letos pro Vás připravujeme zajímavý doprovodný program, můžete těšit například na:

Stánek technické podpory ARCDATA PRAHA

Samostatný stánek technické podpory ARCDATA PRAHA se stal již tradiční součástí konference. Návštěvníkům konference se na něm nabízí, vedle příležitosti nahlédnout do běžného pracovního dne kolegů z technické podpory, možnost konzultovat své otázky a problémy přímo na konferenci.

Tematické minisemináře

Na stánku technické podpory budou opět probíhat krátké tematické workshopy, jejichž cílem bude představení zajímavých tipů pro práci se softwarem ArcGIS. Na své si zde znovu přijdou uživatelé jak desktopových, tak serverových technologií.

Soutěž v poznávání družicových snímků

Chcete-li si potrápit hlavu nad družicovými snímky, a navíc i vyhrát hezkou knihu a roční předplatné časopisu National Geographic, zúčastněte se tradiční soutěže.

Na cestě s Petrem Čermákem

Jak funguje švýcarský dopravní systém? Proč jsou Švýcaři považováni za nedostižné mistry světa v cestování vlakem? Jaké rekordy drží švýcarští tuneláři? Co zažijete v nejpomalejším rychlíku světa? Na švýcarských kolejích objevíte spoustu netušených superlativů – nahlédněte do světa obdivuhodných alpských železnic s nadšeným kolejovým cestovatelem Petrem Čermákem, autorem tří turistických bedekrů o Švýcarsku.

Foto: Swiss Travel System


Partner konference

Mediální partneři