Konference GIS Esri v ČR

Poslání konference

Konference GIS Esri je největším oborovým setkáním geoinformatiků v České republice a již více než dvacet pět let seznamuje účastníky s novinkami v oblasti GIS a s aktuálními projekty ve veřejném i privátním sektoru.

Témata přednášek sahají od veřejné správy na krajské i místní úrovni přes správu inženýrských sítí až po přírodní vědy, dálkový průzkum Země nebo kartografii. Specializované workshopy, vedené odborníky z ARCDATA PRAHA a Esri, informují o technologických novinkách a představují optimální pracovní postupy a praktické rady pro práci s ArcGIS. Nedílnou součástí konference je i bohatý doprovodný program zahrnující například různé soutěže, tematické expozice či výstavu posterů a velkých map.

Hlavní řečníci konference


Tematické bloky konference

Na návštěvníky čekají diváckým zájmem prověřené bloky věnující se aktuálním otázkám veřejné správy, dálkového průzkumu Země, správy inženýrských sítí či managementu životního prostředí. Stejně tak se můžete těšit na technologické přednášky a workshopy specialistů ARCDATA PRAHA, Esri a dalších společností.

Informace o náplni jednotlivých konferenčních bloků

Předkonferenční semináře

V letošním roce máte možnost vybrat si ze dvou předkonferenčních seminářů. První bude veden specialisty ARCDATA a zaměří se na ArcGIS Pro. Druhý seminář, který bude veden jako praktické cvičení, se bude věnovat aplikacím ArcGIS do terénu.


Doprovodný program

I letos pro vás připravujeme zajímavý doprovodný program. Těšit se můžete například na:

Tematické minisemináře

V prostoru Kongresového foyer budou opět probíhat krátké tematické workshopy, jejichž cílem je představení zajímavých tipů pro práci se softwarem ArcGIS. Na své si zde znovu přijdou uživatelé jak desktopových, tak serverových technologií.

Stánek technické podpory ARCDATA PRAHA

Samostatný stánek technické podpory ARCDATA PRAHA se stal již tradiční součástí konference. Návštěvníkům konference se na něm nabízí, vedle příležitosti nahlédnout do běžného pracovního dne kolegů z technické podpory, možnost konzultovat své otázky a problémy přímo na konferenci.

Voda a civilizace

Komponovaná výstava Voda a civilizace volně naváže na přednášky letošních hlavních řečníků týkající se změny klimatu a významu vody pro naši civilizaci. Na 44 panelech představí klíčový význam této životodárné tekutiny stejně jako její minulost, přítomnost a budoucnost na Zemi. Vše doplní unikátní snímky od Austrálie přes Evropu a Afriku až po Grónsko a Ameriku.

Výstava se momentálně nachází také před Kramářovou vilou v Praze a ARCDATA PRAHA byla jednou z mnoha organizací, které její vznik odborně podpořily.

Postery

Součástí konference je také výstava grafických prací, posterů, prezentujících výsledky zajímavých GIS projektů. Oceněny jsou vždy tři nejlepší postery vybrané odbornou porotou a vyhlášena bude také cena publika. Lepší představu, jak taková výstava vypadá, můžete získat z přehlídky loňských prací.

Soutěž v poznávání družicových snímků

Chcete-li si potrápit hlavu nad družicovými snímky, a navíc i vyhrát hezkou knihu, zúčastněte se tradiční soutěže.

Rhétská dráha – perla Alp

Proč se švýcarská úzkokolejka dostala na seznam UNESCO? Kam až se dá dostat vlakem v Alpách? Jaké vychytávky vám zpříjemní velehorské cestování po kolejích? A proč je švýcarský dopravní systém předmětem světového obdivu? Nahlédněte do světa legendárních alpských železnic s nadšeným kolejovým cestovatelem Petrem Čermákem, autorem tří turistických bedekrů o Švýcarsku. Přednášku si budete moct poslechnout ve středu 6. listopadu od 13.15 ve Společenském sále.

Prohlédněte si podrobný program

Partner konference

Mediální partneři