Konference GIS Esri v ČR

Dvacátý sedmý ročník Konference GIS Esri se konal 7. a 8. listopadu 2018 v Kongresovém centru Praha. Zahájil jej ředitel společnosti ARCDATA PRAHA Ing. Petr Seidl, CSc., přednáškou, která shrnovala nejen aktuální vývoj technologií GIS, ale také problémy, kterým současné lidstvo čelí, a které právě GIS pomáhají řešit.

Během slavnostního zahájení bylo předáno ocenění zástupcům Statutárního města Opavy za komplexní nasazení platformy ArcGIS. Pak se ujali slova hlavní řečníci, jejichž přednášky se věnovaly nejen soudobým tématům, jako je pražský Metropolitní plán, ale také historii českého a československého mapování. Připomenuta byla také významná výročí: s naší republikou slaví sto let i vojenská zeměpisná služba a pět staletí uběhlo od vzniku Klaudyánovy mapy.

Odpoledne bylo již tradičně věnováno technologii. Z Esri přijel Bern Szukalski, který společně se specialisty z ARCDATA PRAHA představil novinky platformy ArcGIS. V technologickém bloku bylo možné vidět i několik hostů z řad uživatelů, kteří ve svých ukázkách demonstrovali, jak jim GIS pomáhá v jejich každodenní práci. Velkým tématem byly také nové možnosti vizualizace dat ve webovém i v desktopovém prostředí.

Na technologický blok tematicky navazovaly dva workshopy – jeden se zabýval mobilními a webovými aplikacemi ArcGIS, druhý byl zaměřen na vývoj webových aplikací prostřednictvím ArcGIS API for JavaScript. Paralelně s nimi odstartovaly v dalších sálech uživatelské přednášky, které byly z oblasti veřejné správyinženýrských sítí.


Více o přednáškách

Přehled všech přednášek, které na konferenci zazněly, naleznete na samostatné stránce. Většina příspěvků je obsahem Sborníku konference, který je volně ke stažení ve formátu PDF. Záznam z hlavního bloku konference a přednášek týkajících se veřejné správy brzy naleznete na YouTube kanálu ARCDATA PRAHA.


Doprovodný program

Vedle dvou rozsáhlých výstav prezentujících Klaudyánovu mapu a historii vojenského mapování bylo možné si prohlédnout také dvě velkoformátové mapy – první z nich byla věnována tématu komunálních voleb, druhou byla vojenská mapa Československa z roku 1920.

Komu nestačila dávka technologie v přednáškových sálech, mohl další znalosti načerpat z tematických miniseminářů na stánku technické podpory ARCDATA PRAHA.


Soutěžní přehlídka posterů

Posterová sekce tentokrát představila 35 projektů, z nichž tři nejlepší vybrala odborná porota a návštěvníci určili svými hlasy Cenu publika. Podrobné výsledky hlasování diváků můžete nalézt v tabulce výsledků posterové soutěže.

1. místo

 • Příběh Metropolitního plánu
  Annamária Bohuniczky
  Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

2. místo

 • Interaktivní výukové tyflomapy TouchIt3D
  Alena Vondráková, Radek Barvíř, Jan Brus
  Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky

3. místo

 • Monitorování pohybu ledovců s využitím dat Sentinel-1
  Kateřina Fárová, Jan Jelének, Daniel Nývlt, Veronika Kopačková
  Česká geologická služba

Cena publika

 • Interaktivní výukové tyflomapy TouchIt3D
  Alena Vondráková, Radek Barvíř, Jan Brus
  Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky


Výsledky družicové soutěže

Odevzdáno bylo celkem 107 odpovědních lístků a 95 z nich bylo úplných správných odpovědí. V losování měla nejvíce štěstí paní Zuzana DrábováČeské geologické služby. Blahopřejeme!

Jaké byly správné odpovědi? (Kliknutím na obrázek se otevře webová mapa s příslušnými záložkami.)


Partner konference

Mediální partneři