Konference GIS Esri v ČR

Dvacátý šestý ročník Konference GIS Esri se konal 8. a 9. listopadu 2017 v Kongresovém centru Praha. Zahájil jej ředitel společnosti ARCDATA PRAHA Ing. Petr Seidl, CSc., který shrnul aktuální vývoj technologií GIS a předal ocenění za komplexní nasazení platformy ArcGIS společnosti Pražská Plynárenská Distribuce, a.s.

Lidé a GIS – tak znělo letošní téma hlavního bloku přednášek, kde vystoupili přední čeští odborníci na sociodemografii, politologii a urbanismus: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D., doc. Ing. Jiří Horák, Dr., doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., a Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D.

Odpolední blok zahájil Dean Angelides z Esri, který přednesl současnou vizi Esri o roli a podobě geoinformačních technologií v globálním i místním měřítku. Následoval obsahem nabitý blok věnovaný konkrétním technologiím, který připravili specialisté z ARCDATA PRAHA.

Konference pokračovala dvěma workshopy zaměřenými na nasazení platformy ArcGIS a využití aplikace Explorer for ArcGIS. Vedle toho mohli uživatelé navštívit přednášky v tematických blocích Veřejná správa – eGovernmentSpráva inženýrských sítí a majetku.

Čtvrtek byl věnován uživatelským přednáškám a dalším workshopům. Tematické bloky se týkaly témat veřejné správy, INSPIRE, rastrového GISochrany životního prostředí.

Vlastní akci předcházel již tradiční Předkonferenční seminář, kterého se zúčastnilo na 60 posluchačů. Získali na něm přehled o mobilních aplikacích ArcGIS jako je Collector for ArcGIS, Survey123 for ArcGIS, Workforce for ArcGIS a další.

Více o přednáškách

Přehled všech přednášek, které na konferenci zazněly, a soubory s jejich prezentacemi naleznete na samostatné stránce. Většina příspěvků je také obsahem Sborníku konference, který je volně ke stažení ve formátu PDF. Záznam z hlavního bloku konference a přednášek týkajících se veřejné správy naleznete na YouTube kanálu ARCDATA PRAHA TV.

Doprovodný program

Na konferenci si bylo možné prohlédnout výstavu dětských prací ze soutěže Barbary Petchenik, velkou mapu biotopů ČR a mapy analyzující volební výsledky hnutí ANO a ČSSD. V rámci doprovodného programu zazněla i přednáška cestovatele Petra Čermáka, který zde potěšil zejména nadšence železniční dopravy a milovníky švýcarských Alp. Posluchači se zde mohli dozvědět, jak funguje švýcarský dopravní systém, proč jsou Švýcaři považováni za nedostižné mistry světa v cestování vlakem a mnoho dalšího o světě obdivuhodných alpských železnic.

 

Technická podpora a tematické minisemináře

Odpovědi na technické otázky bylo možné nalézt na stánku technické podpory ARCDATA PRAHA nejen prostřednictvím osobní konzultace s našimi specialisty, ale i na tematických miniseminářích, kde kolegové představili zajímavé tipy pro práci se softwarem ArcGIS.

Výsledky soutěžní přehlídky posterů

Již tradičně proběhla i soutěžní výstava posterů, kde o hlasy odborné poroty i návštěvníků soutěžilo 44 prací. Odborná porota vybrala tři nejlepší a Cenu publika určili svým hlasem návštěvníci.

1. místo

 • Využití technologie ArcGIS serveru pro analýzu a vizualizaci dopravních nehod
  Jiří Sedoník, Michal Bíl, Jan Kubeček, Richard Andrášik
  Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. pobočka Olomouc

Sdílené 2. místo

 • Horem dolem skrz les: Srovnání UAV s pozemními daty
  Vít Kašpar, Josef Brůna, Petr Dvořák, Lucia Hederová, Martin Kopecký, Martin Macek, Jana Müllerová, Jan Wild
  Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Fakulta životního prostředí ČZU v Praze, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a Letecký ústav VUT v Brně

Sdílené 2. místo

 • 3D tisk tyflomap propojitelných s mobilními zařízeními
  Radek Barvíř
  Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky

Cena publika

 • Země malého čaroděje
  Irena Košková
  Liberecký kraj

Podrobné výsledky hlasování diváků můžete nalézt v tabulce výsledků posterové soutěže. Velkou část prací, které se přehlídky účastnily, si můžete prohlédnout na samostatné stránce. Pokud Vás některý z posterů zaujal, můžete kontaktovat jeho autora – e-mailovou adresu naleznete přímo na posteru nebo v tabulce s výsledky soutěže.

Výsledky družicové soutěže

Odevzdáno bylo 47 odpovědních lístků a z nich bylo 31 úplných správných odpovědí. V losování měl nejvíce štěstí pan Ivan Mudroň ze společnosti OSIsoft Czech Republic, s.r.o. Blahopřejeme!

Jaké byly správné odpovědi? (Kliknutím na obrázek se otevře webová mapa s příslušnými záložkami.)


Partner konference

Mediální partneři