Konference GIS Esri v ČR

Máte zajímavý projekt a rádi byste ho představili kolegům z oboru? Vytvořili jste něco, co může jiným ušetřit práci? Pak je konference ideálním místem, kde se o své zkušenosti můžete podělit s celou komunitou a stát se tak jejich inspirací. Zda si vyberete možnost přednášky či do soutěže přihlásíte svoji online aplikaci, je už jen na vás.

Pokud jste zástupcem firmy zabývající se dodávkou softwaru či služeb, určitě naleznete vhodný způsob prezentace v kapitole Komerční prezentace.


Přednáška

Uživatelé softwaru Esri a ENVI mohou vystoupit se svojí přednáškou, která se bude týkat některé z oblastí, kde se GIS používají. Jako příklady uveďme veřejnou správu, územní plánování, management životního prostředí, profesionální kartografickou tvorbu, správu inženýrských sítí, dopravní aplikace, integraci s nástroji BI či vývoj aplikací.

Pokud máte zájem vystoupit se svojí přednáškou, zašlete přihlášku nejpozději do 30. 6. 2022. Přijetí vaší přednášky potvrdíme nejpozději do 7. 9. 2022. Pro inspiraci máte k dispozici například záznamy přednášek z minulých let (YouTube).

Pro další informace týkající se přednášek kontaktujte prosím Ivu Hamerskou (tel.: 224 190 537, e-mail: iva.hamerska@arcdata.cz).

 

Vzor abstraktu přednášky ke stažení

 

Online přehlídka map a aplikací

Druhou možností, jak obsah letošní konference aktivně rozšířit, je přihlásit svoji práci do přehlídky map, online aplikací a map s příběhem. Stejně jako v případě přednášek platí, že se mohou týkat libovolného nasazení GIS v praxi a že by k jejich tvorbě měly být využity technologie ArcGIS. Přihlásit je možné webovou mapu, mapu s příběhem (ArcGIS StoryMaps), online aplikacimapové dílo (mapu, plakát) ve formátu PDF. Odkazy na mapy a aplikace budeme se všemi účastníky sdílet elektronicky, stejně jako si je budou moci prohlédnout na prezentačních místech přímo v prostorách konference.

Pro přihlášení příspěvku využijte prosím formulář přihlášky na konferenci. Termín pro přihlášení map a aplikací je 7. 10. 2022 a přijetí vám potvrdíme nejpozději do 14. 10. 2022.

Další informace týkající se přehlídky map a aplikací získáte od Jana Součka (tel.: 224 190 561, e-mail: jan.soucek@arcdata.cz).


Možnosti komerční prezentace

Firemní referát

Firmy poskytující služby v oblasti GIS mohou svá řešení představit nejen na stánku, ale také formou firemních referátů a workshopů. Tato vystoupení budou probíhat v sále s kapacitou až 300 osob. 

Máte-li o firemní referát či workshop zájem, kontaktujte prosím Ivu Hamerskou (tel.: 224 190 537, e-mail: iva.hamerska@arcdata.cz), která vám ráda zašle další informace a přihlášku. Termín pro přihlášení firemní přednášky či workshopu je 30. 6. 2022 a přijetí vašeho vystoupení potvrdíme nejpozději do 7. 9. 2022

 

 

Výstava

Druhým způsobem, jak můžete na konferenci představit své produkty a nabízet své služby, je výstavní stánek. Máte-li o tuto formu prezentace zájem, kontaktujte prosím Jana Novotného (tel.: 224 190 534, e-mail: jan.novotny@arcdata.cz), rád vám zašle další informace a přihlášku. Termín pro přihlášení výstavního stánku je 30. 6. 2022. Jeho přijetí do výstavy vám potvrdíme nejpozději do 7. 9. 2022.

Upozornění: Vzhledem k menší kapacitě foyer v Cubex Centrum Praha bude počet stánků ve srovnání s minulými ročníky významně omezen, a doporučujeme proto zájem o stánek projevit co nejdříve.


Partner konference

Mediální partneři