ArcGIS Online – umíte jej používat?

Tento předkonferenční seminář završil trojici seminářů zaměřených na sdílení geografických dat, map a analýz. Volně navázal na předchozí předkonferenční semináře, ve kterých jsme již některé aspekty práce s ArcGIS Online probírali.

ArcGIS Online může při své práci využívat každý uživatel licence ArcGIS for Desktop. Má tak k dispozici zajímavé nástroje v oblasti publikování a sdílení geodat. Vedle toho ArcGIS Online nabízí i možnost snadného nasazení mobilních aplikací. Letošní předkonferenční seminář jsme se proto rozhodli navrhnout tak, aby posluchače krok za krokem provedl zprovozněním a správou portálu ArcGIS Online a seznámil je s nejlepšími způsoby jeho využívání.

Posluchači při něm získali vědomosti potřebné pro to, aby nástroje ArcGIS Online využili co nejefektivněji.

Rámcový program

  • Co je ArcGIS Online a co vše je jeho součástí,Předkonferenční seminář
  • základní nastavení a zprovoznění portálu vzorové organizace,
  • správa účtů na ArcGIS Online,
  • práce se skupinami uživatelů,
  • příklady využití ArcGIS Online v rámci pracovních procesů organizace.

Probíraná témata

  • ArcGIS Online, Portal for ArcGIS.

Seminář byl určen všem uživatelům ArcGIS for Desktop i jejich nadřízeným, kteří se chtěli seznámit s možnostmi prostředí ArcGIS Online.