Hlavní řečníci

plk. Ing. Luděk Prudil

plk. Ing. Luděk Prudil

Ředitel HZS Libereckého kraje, dříve ředitel odboru operačního řízení Generálního ředitelství HZS ČR. Podílel se na řešení mnoha závažných mimořádných událostí, jako byly například povodně (1997, 2002, 2006, 2010, 2013) nebo výbuch muničních skladů ve Vrběticích. V průběhu své praxe řešil řadu projektů z oblasti bezpečnosti. Za všechny jmenujme např. zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 v ČR nebo projekt eCall v ČR (automatické tísňové volání z vozidel), který byl mimo jiné oceněn jako IT projekt roku 2013. Je spoluautorem bezpečnostní legislativy ČR, zejména ústavního zákona o bezpečnosti ČR, zákona o integrovaném záchranném systému a krizového zákona.

 

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.

Geolog, ředitel České geologické služby a vědec. Zúčastnil se několika geologických expedic do oblasti Antarktického poloostrova. V současné době také zastupuje ČR ve Výboru pro životní prostředí v mezinárodním systému Antarktické smlouvy. Podílel se na přípravě získání rozhodovacího práva pro ČR v rámci Antarktické smlouvy.

 

doc. Ing. Jan Kolář, CSc.

doc. Ing. Jan Kolář, CSc.

Průkopník využívání družicových dat a propagátor kosmonautiky. Přes třicet let působil na Stavební fakultě ČVUT, kde zavedl výuku DPZ. Od roku 2003 byl deset let vedoucím katedry aplikované geoinformatiky a kartografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Kromě jiného byl vedoucím kolektivu, který vytvořil první československou verzi databáze CORINE Land Cover. Zastupoval Českou republiku v odborných orgánech Evropské komise, Evropské agentury životního prostředí (EEA) a Evropské kosmické agentury (ESA). Je viceprezidentem Mezinárodní astronautické federace (IAF).

 

David WatkinsDavid Watkins

Kartograf a geoinformatik, který se vývoji GIS a tvorbě map věnuje více než dvacet let. Ve společnosti Esri působí již téměř třináct let a aktuálně je produktovým manažerem pro oblast kartografie. Od září 2013 zastává v Mezinárodní asociaci pro mapovou produkci (IMIA) funkci prezidenta pro americký region.

 

Tematické bloky konference

Na návštěvníky čekaly diváckým zájmem prověřené bloky věnující se aktuálním otázkám veřejné správy, ochrany zdraví a životního prostředí či správy inženýrských sítí. Stejně tak mohli navštívit technologické přednášky a workshopy specialistů ARCDATA PRAHA, Esri a dalších společností.

Konference GIS Esri v ČR

 

Doprovodný program

I letos jsme připravili zajímavý doprovodný program. Návštěvníci mohli vidět například:

Venkovní expozice

Jak GIS používají vojenští kartografové, jak pomáhá při koordinaci výjezdů k požárům a jiným mimořádným událostem nebo jak se s jeho pomocí monitoruje stav vozovek? To Vám mohli na venkovní expozici odhalit odborníci, pro které jsou tyto úkoly denním chlebem. Vystavena byla specializovaná vozidla Armády ČR, Hasičského záchranného sboru a společnosti VARS BRNO a.s.

Stánek technické podpory ARCDATA PRAHA

Samostatný stánek technické podpory ARCDATA PRAHA se stal již tradiční součástí konference. Návštěvníkům konference se tak, vedle příležitosti nahlédnout do běžného pracovního dne kolegů z technické podpory, nabídla možnost konzultovat s nimi své otázky a problémy přímo na konferenci.

 

Technická podpora

Velé mapy

Velké mapy

Mapy nás prostě baví a čím jsou větší, tím lépe. I letos jste si proto mohli prohlédnout tři speciální mapové postery: Základní mapu HZS ČR, Mapu dílčích povodí České republiky (Zeměměřický úřad a Povodí Vltavy) a ukázku map MGCP (Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad).