Konference GIS Esri v ČR

Technologická sekce

(čtvrtek 10.00–12.00)

Systém ArcGIS přináší každý rok řadu změn. Nejčastěji v podobě nové funkcionality, nebo dokonce celých nových produktů. Většina produktů je během roku jednou nebo i vícekrát aktualizována v podobě nové verze. Někdy je tato změna natolik zásadní, že ovlivní práci uživatelů a je třeba se na ni dopředu připravit. Přehled takových novinek je proto nedílnou součástí Konference GIS Esri v ČR.

I letos bude tato přednáška koncipována jako dvouhodinový blok, který bude obsahovat jak kratičké inspirativní ukázky vybrané funkcionality, tak i tři obsáhlejší bloky zaměřené na témata důležitá pro široké spektrum uživatelů. Těmi jsou letos ArcGIS Pro, práce s rastrovými daty v prostředí ArcGIS Online a blok zabývající se rozvojem webového GIS.


Sekce Správa inženýrských sítí

(čtvrtek 14.00–16.00)

  • Energie a civilizace
    Miroslav Bárta; Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

 

Pokud vás program konference zaujal, přihlaste se.

Partner konference

Mediální partneři