prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

Český egyptolog a archeolog pracující především v Egyptě a v Súdánu. Mezi jeho hlavní zájmy patří doba stavitelů pyramid, kolapsy a transformace civilizací, srovnávací studium civilizací v rámci dlouhých časových řad a vztah člověka a klimatu. Kromě archeologické činnosti v Egyptě (od r. 1991) vedl první detailní satelitní mapování pyramidových polí provedené v letech 2002–2003, od r. 2003 vede výzkumy v egyptské Západní poušti, od r. 2010 vede české výzkumy na pyramidovém poli v Abúsíru a od r. 2011 je ředitelem Českého egyptologického ústavu FF UK. Je zakladatelem thinktanku Komplexní společnosti.


RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.

Přední český klimatolog působící na Českém hydrometeorologickém ústavu, který je činný i v řadě mezinárodních projektů. Řadu let je expertem na klimatologická data ve Světové meteorologické organizaci (WMO), od roku 2011 zastupuje Českou republiku ve Skupině pro pozorování Země (GEO) a od roku 2014 je členem Mezivládního panelu pro změnu klimatu. Je také jedním z tvůrců databázové aplikace CLIDATA, která se využívá ve více než 30 zemích světa, a mimo to je autorem či spoluautorem řady odborných, vzdělávacích a populárních publikací.


prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.

Je vedoucím sekce Klimatických analýz a modelování na Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR (CzechGlobe) a současně působí jako profesor a zástupce vedoucího Ústavu agrosystémů a bioklimatologie Mendelovy univerzity v Brně. Podílel se na přípravě a budování centra CzechGlobe, kde vede interdisciplinární tým, který se zabývá matematickým modelováním a experimenty zaměřenými na studium dopadů změny klimatu a adaptačních možností.  Odborně se zabývá jak manipulačními experimenty s rostlinami, tak studiem toků vody a vodní bilancí na úrovni krajiny. Inicioval a koordinoval úsilí zaměřené na přenos získaných poznatků směrem ke komerční sféře, veřejné správě a široké veřejnosti. Výsledkem této snahy jsou například systém pro sledování zemědělského sucha a jeho dopadů ve střední Evropě (www.intersucho.cz), předpověď výnosů klíčových plodin (www.vynosy-plodin.cz), zpřístupnění poznatků o dopadech a adaptaci na klimatickou změnu (www.klimatickazmena.cz) nebo platforma pro sběr a analýzu fenologických dat (www.fenofaze.cz).


Ismael Chivite

Ismael Chivite pro Esri pracuje již více než 17 let. Za tu dobu se účastnil mnoha GIS projektů, od těch nejobyčejnějších až po hledání vhodného místa pro přistání na Marsu. Nyní v Esri zastává pozici senior product managera a specializuje se především na aplikace do terénu.


Thiago Carvalho

Specialista na problematiku správy inženýrských sítí a telekomunikace. Těmto oborům se věnuje po celou svoji profesní dráhu, kdy pracoval pro řadu významných organizací. Nyní zastává roli mezinárodního manažera ve společnosti Schneider Electric.


Partner konference

Mediální partneři