Konference GIS Esri v ČR

Organizační informace

 • Datum: 3. a 4. listopadu 2021
 • Konference bude uspořádána online formou
 • Účastnický poplatek: 1 500 Kč bez DPH (možnost 100% slevy)
 • Jednací jazyk: čeština
 • 30. 9. 2021 – přihláška uživatelské přednášky
 • 13. 10. 2021 – přihláška do on-line přehlídky map a aplikací
 • 13. 10. 2021 – termín pro přihlášení na konferenci (včetně konferenčních materiálů)
 • 29. 10. 2021 – nejzazší termín pro přihlášení na konferenci
 • Fakturační a storno podmínky

Programové schéma konference

Virtuální prostředí nám umožňuje konferenci pojmout jako kombinaci živého vysílání a předem natočených záznamů. Díky tomu si mohou konferenci všichni účastníci užít přesně ve svém tempu a podle svého zájmu a profesního zaměření.

Zahájení a úvodní blok konference živě 3. 11. 2021  (dopoledne)
Tematická sekce – Veřejná správa živě 3. 11. 2021  (odpoledne)
Technologická sekce živě 4. 11. 2021  (dopoledne)
Tematická sekce – Správa inženýrských sítí živě 4. 11. 2021  (odpoledne)
Přednášky uživatelů a partnerů ze záznamu přístupné od 3. 11. 2021
Workshopy ARCDATA formou webinářů v průběhu listopadu

 

Registrační poplatek

Účastnický poplatek činí 1 500 Kč bez DPH (s možností slev). V ceně konference je zahrnut přístup na konferenci a konferenční materiály (pouze pro přihlášené do 15. 10. 2021). Další informace viz dokument Fakturační a storno podmínky.

Sleva z registračního poplatku (100 %):

Slevu z vložného lze v roce 2021 uplatnit z následujících titulů:

 • Platná systémová podpora (maintenance) produktů ArcGIS a ENVI
  Pro tento typ slevy není omezen počet přihlášených osob z dané organizace.
  Mohou uplatnit uživatelé všech licencí pořízených v ČR.
   
 • Pedagogický pracovník, student
  Platí pro všechny školy a univerzity bez ohledu na to, zda mají platnou maintenance. Z důvodu ověření nároku na slevu je pro přihlášení nezbytné využít školní e-mailovou adresu (úplné znění podmínek uznání slevy).
   
 • Přednášející placeného firemního referátu
   
 • Předem akreditovaní zástupci tisku (podmínky akreditace)

Máte-li pochybnosti o svém nároku na slevu z titulu maintenance, obraťte se prosím na kolegy z oddělení služeb zákazníkům, tel.: 224 190 548 / 224 190 558, e-mail: customerservices@arcdata.cz.


Další informace

V rámci konference může být pořízen obrazový záznam, video záznam, audio záznam či audiovizuální záznam účastníka a jeho projevů osobní povahy. Svojí účastí na konferenci s tímto její návštěvníci souhlasí a dávají licenci k jejich užití. Více informací k rozsahu oprávnění organizátora užít projevů osobní povahy a k rozsahu udělované licence naleznete ZDE. Účastníci konference rovněž při přihlášení berou na vědomí zpracování osobních údajů v zákonném rozsahu.

Pokud toto při přihlášení přednášky autoři výslovně neodmítnou, souhlasí s bezplatnou publikací jejich příspěvku v plném znění na webových stránkách ARCDATA PRAHA, s.r.o., a (pokud toto při přihlášení přednášky autoři výslovně neodmítnou) souhlasí také se zveřejněním videozáznamu jejich přednášky na YouTube videokanálu ARCDATA PRAHA, s.r.o.

 

Partner konference

Mediální partneři