Konference GIS Esri v ČR

Organizační informace

 • Místo: Kongresové centrum Praha
 • Datum: 6. a 7. listopadu 2019
 • Účastnický poplatek: 4 200 Kč (bez DPH s možností slev)
 • Jednací jazyk: čeština
 • Fakturační a storno podmínky.

Závazné termíny

 •  30. 6. 2019 – přihláška přednášky,
 •  30. 6. 2019 – přihláška firemní prezentace,
 •  30. 6. 2019 – přihláška stánku,
 •  11. 10. 2019 – přihláška on-line aplikace na přehlídku,
 •  11. 10. 2019 – přihláška posterů na soutěžní výstavu,
 •  11. 10. 2019 – přihláška na předkonferenční seminář,
 •  11. 10. 2019 – přihláška na konferenci s uplatněním slevy,
 •  do 25. 10. 2019 (nebo do vyčerpání kapacity) – přihláška na konferenci bez uplatnění slevy.

Přihlašování a fakturace

 • Přihlášení na konferenci je možné pouze prostřednictvím on-line formuláře.
 • Faktura bude vystavena pouze pro účastníky, kteří neuplatňují 100% slevu na vložném, a neslouží proto jako potvrzení o registraci k účasti. Toto potvrzení bude registrovaným účastníkům zasláno samostatně.
 • Pokud je zpracovatelem jiná osoba, než bude účastník akce, je nezbytné, aby zpracovatel vyplnil správnou e-mailovou adresu účastníka konference. Na tento e-mail je totiž zasíláno potvrzení i veškeré organizační informace k akci.
 • Neuvede-li účastník (zpracovatel přihlášky) předem výslovně jinak, bude mu faktura zaslána v tištěné podobě. V případě potřeby digitální verze faktury proto prosím tuto skutečnost uveďte v přihlášce do pole Poznámka.

Registrační poplatek

Účastnický poplatek činí Kč 4 200,- (bez DPH, možnost slev). V ceně konference je zahrnuto: vstup na konferenci, materiály, občerstvení a stravné první den konference a občerstvení druhý den konference. Cena nezahrnuje vstup na předkonferenční seminář. (Fakturační a storno podmínky)

Sleva registračního poplatku (100%):

Na tuto slevu mají nárok držitelé komplexních licencí:

 • Enterprise Agreement (počet osob dle smlouvy),
 • Enterprise Agreement SLG (slevu smí využít 3 osoby),
 • Enterprise Agreement SU (slevu smí využít 3 osoby).

Na slevu mají nárok uživatelé, kteří mají v době konání konference platnou systémovou podporu (maintenance) produktů:

 • ArcGIS Desktop Advanced (Primary licence – tj.:  1., 11., 21., …),
 • ArcGIS Desktop Standard (Primary licence – tj.:  1., 11., 21., …),
 • ArcGIS Desktop Advanced (termínovaná licence),
 • ArcGIS Desktop Standard (termínovaná licence),
 • ArcGIS Enterprise Advanced (2 osoby na čtyři jádra),
 • ArcGIS Enterprise Standard (2 osoby na čtyři jádra),
 • ArcGIS GIS Server Advanced (2 osoby na čtyři jádra),
 • ArcGIS GIS Server Standard (2 osoby na čtyři jádra),
 • ArcGIS GIS Server Basic (1 osoba),
 • ArcGIS Enterprise Workgroup (1 osoba),
 • ArcGIS Online Subscription for Organisations (1 osoba od 100 pojmenovaných uživatelů úrovně "Creator" nebo "GIS Professional"),
 • ArcGIS Developer Subscription (úroveň Premium a Enterprise).

Na tuto slevu mají nárok také držitelé speciálních licencí:

 • University Site License (5 osob),
 • Academic Departmental Large License (1 osoba)

Dále pak:

 • Vystavovatelé (2 osoby na 1 stánek),
 • přednášející placeného firemního referátu (1 osoba),
 • předem akreditovaní zástupci tisku (podmínky akreditace),
 • participující osoby,
 • sponzoři a hosté konference.

Sleva registračního poplatku (50%):

Na slevu mají nárok uživatelé, kteří mají v době konání konference platnou systémovou podporu (maintenance) produktů:

 • ArcGIS Desktop Advanced (Secondary licence – tj.: 2.­–10., 12.–20., 22.–30., …)
 • ArcGIS Desktop Standard (Secondary licence – tj.: 2.­–10., 12.–20., 22.–30., …) 
 • ArcGIS Desktop Basic (Primary licence – tj.: 1., 11., 21., …),
 •  ArcGIS Desktop Nonprofit Organization Program,
 • ArcGIS Developer Subscription (úroveň Professional),
 • všech produktů ENVI,
 • pedagogičtí pracovníci a studenti (podmínky uplatnění slevy).

Sleva registračního poplatku (20%):

Na slevu mají nárok uživatelé, kteří mají v době konání konference platnou systémovou podporu (maintenance) produktů:

 • ArcGIS Desktop Basic (Secondary licence – tj.: 2.­–10., 12.–20., 22.–30., …),
 • ArcGIS Desktop Basic (termínovaná licence),
 • Uživatelé komplexních licencí (EA, SLG EA, SU EA), nad rámec volných vstupů dle smlouvy
 • Pojmenovaní uživatelé úrovně "Creator", "GIS Professional" nebo Level 2 pro ArcGIS Online nebo ArcGIS Enterprise (pouze samostatné licence, nikoliv z nároku jiné licence)
 • Členové EPN programu

Slevy nelze sčítat a jsou nepřenosné (nevyčerpané slevy nelze poskytnout třetím osobám). Slevy z titulu platné systémové podpory (maintenance) produktů mohou uplatnit uživatelé licencí pořízených v ČR.

Máte-li pochybnosti o svém nároku na slevu z titulu maintenance, obraťte se prosím na kolegy z oddělení služeb zákazníkům, tel.: 224 190 548 / 224 190 558, e-mail: customerservices@arcdata.cz.

Ubytování

Díky speciální cenové nabídce čtyřhvězdičkového hotelu Holiday Inn, který se nachází v bezprostřední blízkosti Kongresového centra, zaplatíte za dvoulůžkový pokoj vč. snídaně pouze 95 EUR vč. DPH za noc. V případě zájmu o ubytování prosím využijte tento speciální registrační odkaz (kliknutím na volbu "Change Search" v šedém pruhu pak vyberte požadovaný počet nocí). Pokud na konferenci přijedete autem, můžete rovněž využít hlídané hotelové parkoviště.

Dále pak můžeme doporučit hotely, se kterými máme dobré zkušenosti z minulých let: OTAR, OYA, a Rezidenci Vyšehrad. Další hotely můžete vybírat například na portálech Trivago nebo Booking.

Další informace

V rámci konference může být pořízena fotografie, video záznam, audio záznam, či audiovizuální záznam účastníka a jeho projevů osobní povahy. Svojí účastí na konferenci s tímto její návštěvníci souhlasí a dávají licenci k jejich užití. Více informací k rozsahu oprávnění organizátora užít projevů osobní povahy a k rozsahu udělované licence naleznete ZDE. Účastníci konference rovněž při přihlášení berou na vědomí zpracování osobních údajů v zákonném rozsahu.

V ceně konference je zahrnut vstup na konferenci, materiály, občerstvení a stravné první den konference a občerstvení druhý den konference.

Pokud toto při přihlášení přednášky autoři výslovně neodmítnou, souhlasí s bezplatnou publikací jejich příspěvku v plném znění ve sborníku přednášek a na webových stránkách ARCDATA PRAHA, s.r.o., a s umístěním jejich prezentace ve formátu PDF na webových stránkách konference. Dále (pokud toto při přihlášení přednášky autoři výslovně neodmítnou) souhlasí se zveřejněním videozáznamu jejich přednášky na YouTube videokanálu ARCDATA PRAHA, s.r.o.


Partner konference

Mediální partneři