Konference GIS Esri v ČR

Vstupte na konferenci

Organizační informace

 • Datum: 3. a 4. listopadu 2021
 • Konference bude uspořádána online formou
 • Účastnický poplatek: 1 500 Kč bez DPH (možnost 100% slevy)
 • Jednací jazyk: čeština
 • 13. 10. 2021 – přihláška do on-line přehlídky map a aplikací
 • 13. 10. 2021 – termín pro přihlášení na konferenci (včetně konferenčních materiálů)
 • 29. 10. 2021 – nejzazší termín pro přihlášení na konferenci
 • Fakturační a storno podmínky

Programové schéma konference

Virtuální prostředí nám umožňuje konferenci pojmout jako kombinaci živého vysílání a předem natočených záznamů. Díky tomu si mohou konferenci všichni účastníci užít přesně ve svém tempu a podle svého zájmu a profesního zaměření.

 

Zahájení a úvodní blok konference živě 3. 11. 2021  (10.00–12.30)
Tematická sekce – Veřejná správa živě 3. 11. 2021  (14.00–15.00)
Kulatý stůl k 30 letům GIS v ČR živě 3. 11. 2021  (15.00–16.00)
Technologická sekce živě 4. 11. 2021  (10.00–12.00)
Tematická sekce – Správa inženýrských sítí živě 4. 11. 2021  (14.00–16.00)
Přednášky uživatelů a partnerů ze záznamu přístupné od 3. 11. 2021
Workshopy ARCDATA formou webinářů v průběhu listopadu a prosince
Setkání s konzultanty ARCDATA otevřená virtuální místnost 3. a 4. listopadu
Doprovodný program dostupné po přihlášení přístupné od 3. 11. 2021

 

Registrační poplatek

Účastnický poplatek činí 1 500 Kč bez DPH (s možností slev). V ceně konference je zahrnut přístup na konferenci a konferenční materiály (pouze pro přihlášené do 13. 10. 2021). Další informace viz dokument Fakturační a storno podmínky.

Sleva z registračního poplatku (100 %):

Slevu z vložného lze v roce 2021 uplatnit z následujících titulů:

 • Platná systémová podpora (maintenance) produktů ArcGIS a ENVI
  Pro tento typ slevy není omezen počet přihlášených osob z dané organizace.
  Mohou uplatnit uživatelé všech licencí pořízených v ČR.
   
 • Pedagogický pracovník, student
  Platí pro všechny školy a univerzity bez ohledu na to, zda mají platnou maintenance. Z důvodu ověření nároku na slevu je pro přihlášení nezbytné využít školní e-mailovou adresu (úplné znění podmínek uznání slevy).
   
 • Přednášející placeného firemního referátu
   
 • Předem akreditovaní zástupci tisku (podmínky akreditace)

Máte-li pochybnosti o svém nároku na slevu z titulu maintenance, obraťte se prosím na kolegy z oddělení služeb zákazníkům, tel.: 224 190 548 / 224 190 558, e-mail: customerservices@arcdata.cz.


Příprava uživatelské přednášky

Přednášky zařazené mimo živě vysílané bloky budou v letošním roce předtočené a registrovaným účastníkům je zpřístupníme v den zahájení konference. Záznam přednášky si můžete podle jednoduchého návodu vytvořit sami, nebo vám s tím rádi pomůžeme v našem nahrávacím studiu. Doporučená délka příspěvku je maximálně 20 minut.

Pro další informace týkající se přípravy přednášek kontaktujte prosím Ivu Hamerskou (tel.: 731 617 657, e-mail: iva.hamerska@arcdata.cz).


Online přehlídka map a aplikací

Jednou z možností, jak se letošní konference aktivně zúčastnit, je přihlásit svoji práci do přehlídky map, online aplikací a map s příběhem. Mohou se týkat libovolného nasazení GIS v praxi a k jejich tvorbě by měly být využity technologie ArcGIS. Chybí vám standardní formát posteru? Zkuste letos pro informace o svých projektech využít třeba prostředí Map s příběhem. Snadno v něm zkombinujete obrázky, texty, dokonce i videa – a samozřejmě také vaše webové mapy. Je možné přihlásit webovou mapu, mapu s příběhem, online aplikacimapové dílo (mapu, plakát) ve formátu PDF.

Pro přihlášení příspěvku využijte prosím formulář přihlášky na konferenci. Termín pro přihlášení map a aplikací je 13. 10. 2021 a přijetí vám potvrdíme nejpozději do 20. 10. 2021.

Další informace týkající se přehlídky map a aplikací získáte od Jana Součka (tel.: 224 190 561, e-mail: jan.soucek@arcdata.cz).


Další informace

V rámci konference může být pořízen obrazový záznam, video záznam, audio záznam či audiovizuální záznam účastníka a jeho projevů osobní povahy. Svojí účastí na konferenci s tímto její návštěvníci souhlasí a dávají licenci k jejich užití. Více informací k rozsahu oprávnění organizátora užít projevů osobní povahy a k rozsahu udělované licence naleznete ZDE. Účastníci konference rovněž při přihlášení berou na vědomí zpracování osobních údajů v zákonném rozsahu.

Pokud toto při přihlášení přednášky autoři výslovně neodmítnou, souhlasí s bezplatnou publikací jejich příspěvku v plném znění na webových stránkách ARCDATA PRAHA, s.r.o., a (pokud toto při přihlášení přednášky autoři výslovně neodmítnou) souhlasí také se zveřejněním videozáznamu jejich přednášky na YouTube videokanálu ARCDATA PRAHA, s.r.o.

 

Partner konference

Mediální partneři