Konference GIS Esri v ČR

Zúčastněte se zde

Organizační informace

 • Datum: 4. a 5. listopadu 2020
 • Konference bude uspořádána online formou
 • Účastnický poplatek: 1 500 Kč bez DPH (možnost 100% slevy)
 • Jednací jazyk: čeština
 • 14. 10. 2020 – přihláška do on-line přehlídky map a aplikací
 • 14. 10. 2020 – termín pro přihlášení na konferenci (včetně konferenčních materiálů)
 • 30. 10. 2020 – nejzazší termín pro přihlášení na konferenci
 • Fakturační a storno podmínky

Přihlašování a fakturace

Přihlášení na konferenci je možné pouze prostřednictvím on-line formuláře.

Faktura bude vystavena pouze pro účastníky, kteří neuplatňují 100% slevu na vložném, a neslouží proto jako potvrzení o registraci k účasti. Toto potvrzení bude registrovaným účastníkům zasláno samostatně.

Pokud je zpracovatelem jiná osoba, než bude účastník akce, je nezbytné, aby zpracovatel vyplnil správnou e-mailovou adresu účastníka konference. Na tento e-mail je totiž zasíláno potvrzení, přihlašovací údaje do online konferenčního prostředí a veškeré další organizační informace k akci.

Neuvede-li účastník (zpracovatel přihlášky) předem výslovně jinak, bude mu faktura zaslána v digitální podobě. V případě potřeby tištěné verze faktury proto prosím tuto skutečnost uveďte v přihlášce do pole Poznámka.


Registrační poplatek

Účastnický poplatek činí 1 500 Kč bez DPH (s možností slev). V ceně konference je zahrnut přístup na konferenci a konferenční materiály (pouze pro přihlášené do 14. 10. 2020). Další informace viz dokument Fakturační a storno podmínky.

Sleva z registračního poplatku (100 %):

Slevu z vložného lze v roce 2020 uplatnit z následujících titulů:

 • Platná systémová podpora (maintenance) produktů ArcGIS a ENVI
  Pro tento typ slevy není omezen počet přihlášených osob z dané organizace.
  Mohou uplatnit uživatelé všech licencí pořízených v ČR.
   
 • Pedagogický pracovník, student
  Platí pro všechny školy a univerzity (bez ohledu na to, zda mají platnou maintenance; podmínky uznání slevy).
   
 • Přednášející placeného firemního referátu
   
 • Předem akreditovaní zástupci tisku (podmínky akreditace)

Máte-li pochybnosti o svém nároku na slevu z titulu maintenance, obraťte se prosím na kolegy z oddělení služeb zákazníkům, tel.: 224 190 548 / 224 190 558, e-mail: customerservices@arcdata.cz.


Příprava uživatelské přednášky

Přednášky zařazené mimo živě vysílané bloky budou v letošním roce předtočené a registrovaným účastníkům je zpřístupníme v den zahájení konference. Záznam přednášky si můžete podle jednoduchého návodu, vytvořit sami, nebo vám s tím rádi pomůžeme v našem nahrávacím studiu. Doporučená délka příspěvku je maximálně 20 minut.

Pro další informace týkající se přípravy přednášek kontaktujte prosím Ivu Hamerskou (tel.: 731 617 657, e-mail: iva.hamerska@arcdata.cz).


Další informace

V rámci konference může být pořízen obrazový záznam, video záznam, audio záznam, či audiovizuální záznam účastníka a jeho projevů osobní povahy. Svojí účastí na konferenci s tímto její návštěvníci souhlasí a dávají licenci k jejich užití. Více informací k rozsahu oprávnění organizátora užít projevů osobní povahy a k rozsahu udělované licence naleznete ZDE. Účastníci konference rovněž při přihlášení berou na vědomí zpracování osobních údajů v zákonném rozsahu.

Pokud toto při přihlášení přednášky autoři výslovně neodmítnou, souhlasí s bezplatnou publikací jejich příspěvku v plném znění na webových stránkách ARCDATA PRAHA, s.r.o., a (pokud toto při přihlášení přednášky autoři výslovně neodmítnou) souhlasí také se zveřejněním videozáznamu jejich přednášky na YouTube videokanálu ARCDATA PRAHA, s.r.o.

 

Partner konference

Mediální partneři