Konference GIS Esri v ČR

Organizační informace

Závazné termíny

 • 25. 9. 2020 – přihláška přednášky
 • 25. 9. 2020 – přihláška firemní prezentace
 • 14. 10. 2020 – přihláška do on-line přehlídky map a aplikací
 • 14. 10. 2020 – přihlášení na konferenci (včetně materiálů)
 • 30. 10. 2020 – přihlášení na konferenci   

Programové schéma konference

Program našich konferencí je vždy nabitý a její účastníci musí často volit mezi několika paralelními bloky přednášek. Pro letošní rok jsme se proto rozhodli využít výhod virtuálního prostředí a díky kombinaci živého vysílání a předem natočených záznamů nabídnout všem návštěvníkům příležitost užít si konferenci přesně ve svém tempu a podle svého zájmu a profesního zaměření.

Zahájení a úvodní blok konference živě 4. 11. 2020  (dopoledne)
Tematická sekce – Veřejná správa živě 4. 11. 2020  (odpoledne)
Technologická sekce živě 5. 11. 2020  (dopoledne)
Tematická sekce – Správa inženýrských sítí živě 5. 11. 2020  (odpoledne)
Přednášky uživatelů a partnerů ze záznamu přístupné od 4. 11. 2020
Workshopy ARCDATA formou webinářů v průběhu listopadu

 

Přihlašování a fakturace

Přihlášení na konferenci je možné pouze prostřednictvím on-line formuláře.

Faktura bude vystavena pouze pro účastníky, kteří neuplatňují 100% slevu na vložném, a neslouží proto jako potvrzení o registraci k účasti. Toto potvrzení bude registrovaným účastníkům zasláno samostatně.

Pokud je zpracovatelem jiná osoba, než bude účastník akce, je nezbytné, aby zpracovatel vyplnil správnou e-mailovou adresu účastníka konference. Na tento e-mail je totiž zasíláno potvrzení, přihlašovací údaje do online konferenčního prostředí a veškeré další organizační informace k akci.

Neuvede-li účastník (zpracovatel přihlášky) předem výslovně jinak, bude mu faktura zaslána v digitální podobě. V případě potřeby tištěné verze faktury proto prosím tuto skutečnost uveďte v přihlášce do pole Poznámka.


Registrační poplatek

Účastnický poplatek činí 1 500 Kč bez DPH (s možností slev). V ceně konference je zahrnut přístup na konferenci a konferenční materiály (pouze pro přihlášené do 14. 10. 2020). Další informace viz dokument Fakturační a storno podmínky.

Sleva z registračního poplatku (100 %):

Slevu z vložného lze v roce 2020 uplatnit z následujících titulů:

 • Platná systémová podpora (maintenance) produktů ArcGIS a ENVI
  Pro tento typ slevy není omezen počet přihlášených osob z dané organizace.
  Mohou uplatnit uživatelé všech licencí pořízených v ČR.
   
 • Pedagogický pracovník, student
  Platí pro všechny školy a univerzity (bez ohledu na to, zda mají platnou maintenance; podmínky uznání slevy).
   
 • Přednášející placeného firemního referátu
   
 • Předem akreditovaní zástupci tisku (podmínky akreditace)

Máte-li pochybnosti o svém nároku na slevu z titulu maintenance, obraťte se prosím na kolegy z oddělení služeb zákazníkům, tel.: 224 190 548 / 224 190 558, e-mail: customerservices@arcdata.cz.


Další informace

V rámci konference může být pořízen obrazový záznam, video záznam, audio záznam, či audiovizuální záznam účastníka a jeho projevů osobní povahy. Svojí účastí na konferenci s tímto její návštěvníci souhlasí a dávají licenci k jejich užití. Více informací k rozsahu oprávnění organizátora užít projevů osobní povahy a k rozsahu udělované licence naleznete ZDE. Účastníci konference rovněž při přihlášení berou na vědomí zpracování osobních údajů v zákonném rozsahu.

Pokud toto při přihlášení přednášky autoři výslovně neodmítnou, souhlasí s bezplatnou publikací jejich příspěvku v plném znění na webových stránkách ARCDATA PRAHA, s.r.o., a (pokud toto při přihlášení přednášky autoři výslovně neodmítnou) souhlasí také se zveřejněním videozáznamu jejich přednášky na YouTube videokanálu ARCDATA PRAHA, s.r.o.

 

Partner konference

Mediální partneři