Konference GIS Esri v ČR

Máte zajímavý projekt a rádi byste ho představili kolegům z oboru? Vytvořili jste něco, co může jiným ušetřit práci? Pak je konference ideálním místem, kde se o své zkušenosti můžete podělit s celou komunitou a stát se tak jejich inspirací. Zda si vyberete možnost přednášky či vystavení posteru, je už jen na vás.

Pokud jste zástupcem firmy zabývající se dodávkou softwaru či služeb, určitě naleznete vhodný způsob prezentace v kapitole Komerční prezentace.


Přednáška

Uživatelé softwaru Esri a ENVI mohou vystoupit se svojí přednáškou, která se bude týkat některé z oblastí, kde se GIS používají. Jako příklady uveďme veřejnou správu, územní plánování, management životního prostředí, profesionální kartografickou tvorbu, správu inženýrských sítí, dopravní aplikace, integraci s nástroji BI či vývoj aplikací.

Pokud máte zájem vystoupit se svojí přednáškou, zašlete přihlášku nejpozději do 30. 6. 2019. Přijetí vaší přednášky potvrdíme nejpozději do 6. 9. 2019. Pro inspiraci máte k dispozici například sborník přednášek loňské Konference GIS Esri v ČR (PDF).

Pro další informace týkající se přednášek kontaktujte prosím Ivu Hamerskou (tel.: 224 190 537, e-mail: iva.hamerska@arcdata.cz).

 

Pro zaslání abstraktu přednášky prosím použijte tento vzor

Postery

Součástí konference je také soutěžní výstava grafických prací, posterů, prezentujících výsledky zajímavých řešení GIS. Oceněny budou tři nejlepší postery vybrané odbornou porotou a vyhlášena bude také cena publika. Pro inspiraci vám nabízíme přehlídku loňských prací, a bude-li vás zajímat, jak dopadla vlastní soutěž, máme pro vás i souhrnnou tabulku s výsledky.

Pokud máte zájem vystavit svou práci, zašlete přihlášku posteru do 11. 10. 2019. Přijetí posteru do soutěže vám potvrdíme nejpozději do 18. 10. 2019.

Další informace týkající se posterů získáte od Jana Součka (tel.: 224 190 561,
e-mail: jan.soucek@arcdata.cz).

 

Výstava

Nejlepším způsobem, jak můžete na konferenci představit své produkty a nabízet své služby, je výstavní stánek. Máte-li o tuto formu prezentace zájem, kontaktujte prosím Jana Novotného (tel.: 224 190 534, e-mail: jan.novotny@arcdata.cz), rád vám zašle další informace a přihlášku.

Termín pro přihlášení výstavního stánku je 30. 6. 2019. Jeho přijetí do výstavy vám potvrdíme nejpozději do 6. 9. 2019.

 

Firemní referát

Firmy poskytující služby v oblasti GIS mohou svá řešení představit nejen na stánku, ale také formou firemních referátů a workshopů. Tato vystoupení budou probíhat v sálech s kapacitou až 160 osob. 

Máte-li o firemní referát či workshop zájem, kontaktujte prosím Ivu Hamerskou (tel.: 224 190 537, e-mail: iva.hamerska@arcdata.cz), která vám ráda zašle další informace a přihlášku.

Termín pro přihlášení firemní přednášky či workshopu je 30. 6. 2019 a přijetí vašeho vystoupení potvrdíme nejpozději do 6. 9. 2019

 


Partner konference

Mediální partneři