Konference GIS Esri v ČR

Analýza dat napříč platformou ArcGIS

Platforma ArcGIS umožňuje vzájemné propojování různých aplikací a uživatelů, kteří si tak mohou vzájemně předávat nebo zpřístupňovat nejen data a mapy, ale také nástroje pro zpracování a analýzu dat. Zároveň v rámci platformy ArcGIS přibývají nová prostředí pro GIS analýzu, která tak přestala být výsadou pouze desktopových aplikací.

Cílem semináře je podat přehled analytických možností jednotlivých komponent platformy ArcGIS. Hlavní důraz bude kladen zejména na nové nástroje v prostředí webového GIS. Nebude však opominut ani vývoj analytických metod a nástrojů v desktopové části ArcGIS a možnosti sdílení geoprocessingových nástrojů prostřednictvím webových služeb.

Obsah semináře

 • přehled platformy ArcGIS z pohledu zpracování a analýzy dat,
 • analytické nástroje v jednotlivých komponentách platformy ArcGIS,
 • ArcGIS Desktop (toolbox, nadstavby, sdílení geoprocessingových nástrojů napříč platformou),
 • analýza v prostředí ArcGIS Online,
 • analýza pomocí ArcGIS Enterprise,
 • přístup k analytickým nástrojům z jiných aplikací,
 • stručný přehled možností analýzy pro vývojáře a propojení mezi ArcGIS a jinými analytickými nástroji/systémy.

Seminář je určen pro

všechny uživatele ArcGIS Desktop, kteří se zajímají o aktuální vývoj možností GIS analýzy.

Předpokládané vstupní znalosti

 • znalost principů GIS a základní znalosti práce v aplikacích ArcGIS Desktop (ArcGIS Pro, ArcMap)
 • základní orientace v principech a pojmech webového GIS (webové služby, vrstvy, mapy a aplikace).

Forma semináře

Seminář bude probíhat formou výkladu doprovázeného praktickými ukázkami. Seminář nenahrazuje školení a jeho účastníci nebudou mít k dispozici počítače.

Organizační informace pro účastníky

 • Místo konání: Kongresové centrum Praha (KCP), 2. patro, sál „Terasa 1“
 • Registrace: 6. 11. 2018, 13.30–14.00 hodin, před sálem
 • Seminář: 14.00–18.00 hodin
 • Cena: 1 500 Kč bez DPH
 • Přednášející: Vladimír Zenkl, Vladimír Holubec
 • Seminář je součástí konference a nelze se na něj přihlásit samostatně.

Partner konference

Mediální partneři

Pokud vás program semináře zaujal, přihlaste se.