Konference GIS Esri v ČR

Podívejte se na záznamy

Zahájení konference

 • Zahájení konference
  Petr Seidl; ARCDATA PRAHA, s.r.o.
 • Na cestě ke Společnosti 4.0
  Vladimír Mařík; České vysoké učení technické v Praze,Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
 • Geografické zabezpečení Centrálního řídícího týmu COVID-19
  Jan Marša; Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
 • GIS v praxi HZS ČR
  Jan Brothánek; Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
 • Nouzový stav v Jihlavě
  Statutární město Jihlava
 • Význam map při plánování města
  Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
 • Ocenění za komplexní nasazení GIS
  František Šaněk; Esri, Inc.
  Antonín Krejčíř; Esri, Inc.
 • Prezentace dat a služeb Zeměměřického úřadu
  Zeměměřický úřad

Technologická sekce

 • ArcGIS jak jej znáte
  David Novák, ARCDATA PRAHA, s.r.o.
  Markéta Pecenová, ARCDATA PRAHA, s.r.o.
  Vladimír Holubec, ARCDATA PRAHA, s.r.o.
  Jan Šarata, ARCDATA PRAHA, s.r.o.
  Vladimír Holubec, ARCDATA PRAHA, s.r.o.
  Radek Kuttelwascher, ARCDATA PRAHA, s.r.o.
 • Klíčová témata (data, snímky, platforma)
  Radek Kuttelwascher, Vladimír Holubec, ARCDATA PRAHA, s.r.o.
  Inka Tesařová, ARCDATA PRAHA, s.r.o.
  Matej Vrtich, ARCDATA PRAHA, s.r.o.
 • ArcGIS jak jej neznáte
  Vladimír Holubec, ARCDATA PRAHA, s.r.o.
  Michelle Mathias, Esri
  Matej Vrtich, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Veřejná správa

 • Centrální komponenta DMVS jako nedílná součást DTM ČR
  Jiří Formánek; Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Důvody, cíle a způsoby zavádění BIM do správy majetku města
  Jiří Čtyroký; Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
 • Panelová diskuze k tématu DTM ČR
  Jiří Čtyroký; Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
  Jiří Formánek; Český úřad zeměměřický a katastrální
  Martin Tejkal; Kraj Vysočina

Správa inženýrských sítí

 • Geo-Enabling Digital Transformation for Utilities
  Jeff Rashid; Esri, Inc.

Workshopy


Přednášky uživatelů a partnerů

Veřejná správa, správa inženýrských sítí

Management životního prostředí, zdravotnictví, doprava, data

DPZ a fotogrammetrie

Vzdělávání


Partner konference

Mediální partneři