Konference GIS Esri v ČR

Mobilní aplikace ArcGIS – cenní pomocníci v terénu

Jako téma letošního předkonferenčního semináře jsme vybrali mobilní aplikace ArcGIS, které vám usnadní práci nejen v terénu, ale i v kanceláři. Díky své přímé integraci s platformou ArcGIS je jejich nastavení a posléze i využití nasbíraných dat mnohem snazší, než by se dalo čekat. Mobilní aplikace se tak stávají více než jen klienty konzumujícími předem připravený obsah – jsou z nich cenní pomocníci při vaší každodenní práci.

Mobilních aplikací jsme se již dotkli v minulých seminářích a workshopech, tento rok vám o nich poskytneme ucelený a komplexní obraz. V průběhu semináře vám představíme pět hlavních mobilních aplikací, které jsou přímo spjaty s platformou ArcGIS a až na výjimky je můžete využívat bez dalších nákladů. Aplikace představíme formou propojených interaktivních ukázek zaměřených na prohlížení a editaci dat v terénu, navigaci, sběr dat pomocí formulářového dotazníku i koordinaci a správu pracovních úkolů. Většinu těchto činností lze navíc řešit i v režimu off-line.

Probíraná témata

  • Přehled mobilních aplikací a jejich pozice v rámci platformy ArcGIS – věnovat se budeme aplikacím Explorer for ArcGIS, Collector for ArcGIS, Survey123 for ArcGIS, Navigator for ArcGISWorkforce for ArcGIS.
  • Představení jednotlivých aplikací a nejvhodnějších způsobů jejich nasazení.
  • Příklady využití mobilních aplikací v rámci pracovních procesů imaginární organizace.
  • Možnosti využití aplikací v konkrétních pracovních postupech.
  • Kombinace různých aplikací v komplikovanějších příkladech nasazení.

Seminář je určen pro

všechny uživatele ArcGIS Desktop nebo jejich nadřízené, kteří se chtějí seznámit s možnostmi mobilních aplikací ArcGIS.

Předpokládané vstupní znalosti

Předpokládá se, že účastníci semináře budou mít základní orientaci v pojmech a principech GIS. Výhodou je znalost základů práce s ArcGIS Desktop, ArcGIS Online nebo Portal for ArcGIS.

Forma semináře

Seminář bude probíhat formou výkladu doprovázeného praktickými ukázkami.
Seminář nenahrazuje školení a jeho účastníci nebudou mít k dispozici počítače.

Organizační informace pro účastníky

  • Místo konání: Kongresové centrum Praha (KCP), 2. patro, sál „Terasa 1“
  • Registrace: 7. 11. 2017, 13.30–14.00 hodin, před sálem
  • Seminář: 14.00–18.00 hodin
  • Cena: 1 500 Kč
  • Přednášející: Zdeněk Jankovský, Jakub Šilhavý

Partner konference

Mediální partneři