Konference GIS Esri v ČR

Zahájení Konference GIS Esri v ČR a její hlavní řečníci

(středa 10.00–12.30)

brig. gen. Ing. Karel Řehka

Ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

Po absolvování Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově a po účasti na několika zahraničních kurzech (důstojnický kurs Královské vojenské akademie v Sandhurstu ve Spojeném království či kurz RANGER ve Spojených státech) se zúčastnil řady zahraničních misí (velitel průzkumného oddílu KFOR v Kosovu, zástupce velitele kontingentu speciálních sil na území Afghánistánu, velitel Úkolového uskupení speciálních sil v operaci ISAF na území Afghánistánu). Později zastával post ředitele speciálních sil Ministerstva obrany ČR a zástupce velitele Mnohonárodní divize severovýchod v Elblągu. V březnu 2020 byl jmenován ředitelem Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), kde působí dodnes.

doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.

Politolog zaměřující se na volby a volební chování

Český politolog, jehož specializací jsou volby, volební systémy a volební chování. Věnuje se rovněž vlivu ústavně institucionálních mechanismů na politický proces. Politologii vystudoval na Univerzitě Karlově, kde získal i doktorát a stal se docentem. Během studií na London School of Economics and Political Science pracoval jako výzkumný asistent v britském parlamentu.

Jack Dangermond

Zakladatel a prezident společnosti Esri

Zakladatel a prezident společnosti Esri, která si během více než padesáti let své existence drží postavení nejvýznamnějšího poskytovatele GIS softwaru na světě. Vývoji prvního geografického informačního systému se Jack Dangermond začal věnovat již během studií a na výsledcích této práce později vznikl úspěšný software ArcInfo, dnes známý jako ArcGIS. Za celoživotní práci si zasloužil i řadu ocenění a čestných titulů. Mezi ty nejznámější patří např. Zlatá medaile Alexandra Grahama Bella od National Geographic Society nebo Medaile Jamese R. Andersona, která je nejvyšším možným oceněním od Americké asociace geografů.

doc. Ing. Jan Kolář, CSc.

Specialista na kosmonautiku a DPZ

Průkopník využívání družicových dat a propagátor kosmonautiky. Přes třicet let působil na Stavební fakultě ČVUT, kde zavedl výuku DPZ. Od roku 2003 byl deset let vedoucím katedry aplikované geoinformatiky a kartografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1990 založil geoinformační firmu Gisat. Kromě jiného byl vedoucím kolektivu, který vytvořil první československou verzi databáze CORINE Land Cover. Založil Českou kosmickou kancelář a zastupoval Českou republiku v odborných orgánech Evropské komise, Evropské agentury životního prostředí (EEA) a Evropské kosmické agentury (ESA). V letech 2012 až 2016 byl viceprezidentem Mezinárodní astronautické federace (IAF).


Sekce Veřejná správa

(středa 14.00–15.30)

  • Co MAPPA přinesla Ostravě
    Denisa Poskerová; MAPPA – Městský ateliér prostorového plánování a architektury
    Libuše Dobrá; MAPPA – Městský ateliér prostorového plánování a architektury
    Josef Tračík; MAPPA – Městský ateliér prostorového plánování a architektury

Kulatý stůl k 30 letům GIS Esri v ČR

(středa 15.45–16.30)

V letošním roce uzavíráme třetí dekádu Konferencí GIS Esri v ČR. Pojďte se s námi při příležitosti tohoto výročí ohlédnout zpět do doby počátků našich setkání a zároveň i za třiceti lety GIS Esri v České republice. Pozvání k panelové diskusi přijaly následující osobnosti českého GIS:

    

 

Pokud vás program konference zaujal, přihlaste se.

Partner konference

Mediální partneři