Konference GIS Esri v ČR

Zahájení Konference GIS Esri v ČR a její hlavní řečníci

(středa 10.00–12.00)

 

Na cestě ke Společnosti 4.0

Letošní zahajovací blok se bude zabývat otázkami aktuálně probíhající digitální transformace společnosti, jež je někdy charakterizována také jako 4. průmyslová revoluce. K této problematice se vyjádří jeden z nejzasvěcenějších českých odborníků, který byl mimo jiné i vedoucím kolektivu zpracovávajícího koncepci Průmyslu 4.0 pro Českou republiku.

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.

Český kybernetik a informatik zabývající se otázkami umělé inteligence, strojového učení a robotiky, to vše s aplikacemi v průmyslu a biomedicíně. Je autorem či spoluautorem řady odborných prací i pěti amerických patentů. Stal se zakladatelem a ředitelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. (Číst více)

COVID-19 jako katalyzátor digitální transformace

Příchod globální pandemie onemocnění COVID-19 s sebou vedle fatálních dopadů na zdraví společnosti a ekonomiky přinesl i několik pozitivních aspektů. V průběhu jarních opatření vedoucích k zamezení jeho šíření se například musela celá řada služeb a procesů urychleně digitalizovat, což mělo zásadní dopad na urychlení již zmíněné digitální transformace. Důležitou roli v tom samozřejmě sehráli i odborníci na geoinformatiku, kteří se do boje s pandemií zapojili.

plk. gšt. Ing. Jan Marša, Ph.D.; ředitel Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu

Pohovoří o zapojení geoinformatiků Armády ČR při analytické a mapové podpoře Centrálního řídícího týmu COVID-19.

plk. Ing. Jan Brothánek; vedoucí oddělení rozvoje a projektového řízení Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Představí nasazení složek HZS ČR při řešení jarního nouzového stavu, kdy operační a informační středisko GŘ HZS ČR koordinovalo všechny složky IZS, ale i běžnou službu hasičů, při které geografické informační systémy rovněž rutinně využívají.


Sekce Veřejná správa

(středa 14.00–16.00)

 

Přehled přednášek

 • Centrální komponenta DMVS jako nedílná součást DTM ČR
  Jiří Formánek; Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Důvody, cíle a způsoby zavádění BIM do správy majetku města
  Jiří Čtyroký; Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
 • Panelová diskuze k tématu DTM ČR
  Jiří Čtyroký; Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
  Jiří Formánek; Český úřad zeměměřický a katastrální
  Martin Tejkal; Kraj Vysočina

Partner konference

Mediální partneři