Řada nových funkcí a vylepšení, ale i úplně nové aplikace, které vám usnadní každodenní práci s geodaty. I tak by bylo možné shrnout náplň oblíbených seminářů Roll-out, které se opět odehrály v šesti městech. Setkali jsme se vámi v Plzni, Praze, Ostravě, Brně, Českých Budějovicích a Liberci.

Co bylo na programu

Platforma ArcGIS a ArcGIS Pro

Semináře Roll-out se věnovaly hned několika tématům. Radek Kuttelwascher prezentoval novinky platformy ArcGIS a zejména vzájemné propojení jednotlivých aplikací, které usnadňuje sdílení dat mezi spolupracovníky. Na programu byly také novinky v ArcGIS Pro, kde nechyběly živé ukázky týkající se například editace multipatch prvků či 3D animací.

Vektorové dlaždice

Matej Vrtich měl připravenou přednášku týkající se vektorových dlaždic. Objasnil rozdíl mezi rastrovými a vektorovými dlaždicemi, zmínil výhody vektorových dlaždic a způsob jejich využití, věnoval se i jejich tvorbě a ukázal, jak lze jednoduše měnit styl jejich vykreslování.

Aplikace do terénu a Insights for ArcGIS

Závěr dopoledního bloku byl zaměřen na aplikace – nejprve ty mobilní, jako je Collector for ArcGIS, Survey123 for ArcGIS nebo Navigator for ArcGIS. Jejich využití a propojení v rámci pracovních procesů bylo možné vidět i díky zapojení aplikace Workforce for ArcGIS, sloužící k managementu činnosti terénních pracovníků. Nejčerstvější novinka, aplikace Insights for ArcGIS, se představila v živé ukázce, při které bylo vytvořeno několik různých analytických pohledů na geografická i negeografická data.

Rastrová data a Drone2Map

Odpolední část se nesla ve znamení rastrových dat. Inka Tesařová se věnovala využití image služeb, jejich klasifikaci i analytickým nástrojům pro práci s nimi. V části zaměřené na zpracování dat z dronů byla na příkladu pavilonu „Z“ brněnského výstaviště předvedena spolupráce aplikací Drone2Map for ArcGIS, ArcGIS ProENVI. Z výsledných dat nakonec vznikla webová aplikace pomocí Web AppBuilder for ArcGIS.

Máte zájem o některou z prezentací?