Webové semináře ArcGIS Pro

Březen — červen 2021


Na letošní jaro jsme pro vás připravili seriál webových seminářů, které vás vtáhly do světa ArcGIS Pro. V šesti dílech jsme si postupně prošli vše – od úplných začátků přes nejběžnější úlohy, jako jsou správa, tvorba, editace a analýza dat – a řekli jsme si něco i o tvorbě map a možnostech práce s rastrovými daty. Celý seriál pak uzavřely tipy pro rozšíření a automatizaci vybraných činností.
 


Přechod na ArcGIS Pro

30. března, 10.00–10.45, Vladimír Zenkl

Na praktických ukázkách si předvedeme, jak základní postupy a úlohy, které jste byli zvyklí provádět v aplikaci ArcMap (jako je například práce s vrstvami, katalogem či tvorba a editace dat), přenést do prostředí ArcGIS Pro. Zaměříme se především na celkovou orientaci v uživatelském rozhraní ArcGIS Pro a provedeme vás vším od prvního spuštění až po vytvoření jednoduché mapy. Představíme si také rozdíly mezi mapovým dokumentem ArcMap a projektem ArcGIS Pro.

Zodpovězené dotazy a stránka pro diskuzi na Esri Community


Tvorba mapy v ArcGIS Pro

13. dubna, 10.00–10.45, Jan Souček

Tento webinář vás provede základy tvorby map v aplikaci ArcGIS Pro. Seznámíte se na něm s prostředím pro nastavení symbolů a s možnostmi nastavení popisků, naučíte se, kde naleznete nástroje a funkce, se kterými jste mapy tvořili v aplikaci ArcMap, a dozvíte se, co nového v ArcGIS Pro dokážete navíc. Dotkneme se ale i některých středně pokročilých technik, jako je používání stylů nebo krátká analýza vedoucí ke správnému rozhodnutí, jakým způsobem konkrétní data nejlépe zobrazit.

Zodpovězené dotazy a stránka pro diskuzi na Esri Community.


Správa dat v ArcGIS Pro

27. dubna, 10.00–10.45, Radek Kuttelwascher

Základem většiny GIS projektů je navržení vhodného datového modelu. Ten se odvíjí od typu zpracovávaných dat, způsobu jejich uložení a navržení přístupových oprávnění. Webinář se bude věnovat jednak tomu, jaké všechny charakteristiky a aspekty dat je možné v ArcGIS Pro realizovat, ale také tomu, jaké nástroje jsou pro tyto činnosti v uživatelském rozhraní k dispozici.

Zodpovězené dotazy a stránka pro diskuzi na Esri Community.


Analytické možnosti ArcGIS Pro

11. května, 10.00–10.45, David Novák

V tomto díle našeho seriálu se zaměříme na možnosti analýz v ArcGIS Pro. Ukážeme si, jak přistupovat k analytickým nástrojům, představíme si nové principy fungování panelu Geoprocessing, ukážeme si výhody 64bitové architektury či možnosti interaktivní historie a fultextového vyhledávání nástrojů. Na závěr si přiblížíme nástroje z oblasti Ready To Use.

Zodpovězené dotazy a stránka pro diskuzi na Esri Community.


Rastrová data v ArcGIS Pro

25. května, 10.00–10.45, Inka Tesařová

Webinář představí základní možnosti práce s rastry v ArcGIS Pro, jakými jsou například vizualizace multispektrálních snímků v různých kombinacích jejich spektrálních pásem nebo práce s daty z laserového skenování. Ukážeme si ale i některé z funkcí nadstavby ArcGIS Image Analyst, jako jsou nástroje pro klasifikaci dat podle spektrální odrazivosti, práce se snímky ve stereoskopickém zobrazení, tvorba a editace 3D prvků nebo práce s multidimenzionálními daty.

Zodpovězené dotazy a stránka pro diskuzi na Esri Community.


Rozšíření a automatizace ArcGIS Pro

8. června, 10.00–10.45, Vladimír Holubec

Tento webinář vás seznámí s několika možnostmi, díky kterým si můžete zjednodušit svoje rutinní pracovní postupy. Představíme si práci s nástroji v prostředí ModelBuilder a tvorbu tzv. úloh (tasks). V obou případech nezůstaneme jen u teorie, ale ukážeme si i jejich praktické využití. Nakonec se dotkneme také skriptovacího jazyka Python, kdy se nejprve seznámíme s jeho obecnými možnostmi a poté i s jeho reálným využitím přímo v ArcGIS Pro.

Zodpovězené dotazy a stránka pro diskuzi na Esri Community.