Esri Young Scholar Award

Přihlaste se do studentské soutěže

Soutěž Esri Young Scholar Award nabízí studentům a čerstvým absolventům vysokých škol příležitost zúčastnit se největšího světového setkání geoinformatiků – Uživatelské konference Esri, kde budou mít příležitost reprezentovat Českou republiku, setkat se s největšími osobnostmi v oboru geoinformatiky, navázat nové kontakty a samozřejmě i získat mnoho nových znalostí a dovedností.


Kdo se může soutěže zúčastnit?

Soutěž Esri Young Scholar Award je určena pro studenty a čerstvé absolventy bakalářského či magisterského studia do 30 let věku. Registrovat se mohou pouze individuální výstupy (nikoliv skupinové projekty), pro jejichž zpracování byla použita některá z technologií ArcGIS.

Jak soutěž probíhá a co je potřeba udělat?

Pro přihlášení svého projektu nás kontaktujte na e-mailové adrese marketing@arcdata.cz, a to nejpozději do 30. dubna 2021. Z přihlášených projektů vybere ARCDATA PRAHA jednoho vítěze, který bude v rámci této soutěže reprezentovat Českou republiku na konferenci Esri UC 2021, která se bude konat ve dnech 12.–15. července 2021. S ohledem na opatření související s pandemií COVID-19 se letošní Esri Young Scholar Award bude konat online formou.

K přihlášení budete potřebovat:

  • Dokončený projekt (například aplikaci, průzkum, mapu, vývoj softwaru) s využitím ArcGIS.
  • Abstrakt v angličtině popisující cíl projektu.
  • Poster ve formátu PDF nebo PNG v rozlišení 300 dpi.

Posuzovat budeme:

  • kreativitu a inovativnost,
  • praktickou využitelnost výsledků projektu,
  • způsob využití technologie ArcGIS.

Ohlédnutí za loňským ročníkem

Minulými tématy a třeba i způsobem zpracování se můžete inspirovat v této Mapě s příběhem, kde naleznete projekty všech výherců z jednotlivých zemí.