Jsme partnery konference Zdraví a GIS, která vytváří prostor pro výměnu zkušeností a propojení odborníků z oblasti GIS a zdravotnictví. Jejím posláním je podpořit využití GIS pro práci s daty a analytické činnosti v oblasti ochrany veřejného zdraví a zdravotnictví.

Termín: 10. a 11. září
Místo: Technická univerzita v Liberci, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec

První ročník konference se bude věnovat tématům:

  • Mapy a vizualizace
  • Ochrana veřejného zdraví
  • Prostor a zdraví
  • Prostorová epidemiologie
  • Sdílení dat a komunikace
  • Veřejná správa
  • Vzdělávání
  • Zdravotnická data

Více informací o konferenci a možnostech přihlášení naleznete na webových stránkách konference Zdraví a GIS.