Aplikace ČÚZK: Analýzy výškopisu

19. 6. 2015

Aplikace umožňuje zejména přepínání mezi různými typy zobrazení výškopisu, jako je sklonitost svahů, jejich orientace ke světovým stranám nebo různé druhy stínovaného reliéfu. K dispozici je i odečet výšky bodu v mapě a dynamická funkce výškového profilu zvolené trasy.

Více informací o aplikaci Analýzy výškopisu naleznete na Geoportálu ČÚZK.

 Apliakce DMR