ArcČR® 4.1

15. 6. 2022

Vydali jsme novou verzi geodatabáze ArcČR. Aktualizovali jsme v ní data administrativního členění podle RÚIAN a doplnili jsme vybraná data ze Sčítání lidu, domů a bytů:

  • počet obyvatel (mužů, žen, 0–14, 45–64, nad 65 let, průměrný věk),
  • rodinný stav (registrovaná partnerství, manželství, rozvody),
  • stupně vzdělání,
  • národnostní složení,
  • náboženská víra,
  • vlastnictví domů a historie výstavby domů.

Nová geodatabáze ArcTRN

Vedle toho si můžete stáhnout i geodatabázi ArcTRN, ve které naleznete několik typů dat specifických právě pro geodatabázi. Využili jsme pro to ukázková data, která ČÚZK poskytuje na svém geoportálu. Tato data jsme zpracovali v ArcGIS Pro, uložili do geodatabáze ArcTRN a vytvořili jsme několik mapových souborů, jejichž prostřednictvím si data můžete prohlédnout. K tomu jsme připravili i podrobný návod, ve kterém je krok za krokem popsán celý proces zpracování dat od jejich stažení po konkrétní finální produkt.

V ArcTRN tak naleznete data:

  • topologie (parcel),
  • datovou sadu terén,
  • budovy jako 3D prvky,
  • mozaikovou datovou sadu.

Více informací naleznete na stránce ArcČR 4.1.