ArcGIS 10.6 a ArcGIS Pro 2.1

22. 1. 2018

Společnost Esri vydala nové verze softwaru ArcGIS Desktop a ArcGIS Enterprise. Jejich instalační soubory jsou k dispozici na stránkách my.esri.com v části Moje organizace – Stahování. Jaké jsou hlavní novinky a změny?

ArcGIS Pro 2.1

V aplikaci ArcGIS Pro lze nově používat nástroje ArcGIS Image Analyst, nadstavby pro zpracování a analýzu leteckých a družicových snímků. Díky ní lze provádět pokročilou klasifikaci snímků, stereomapování, pracovat se šikmými snímky a vytvářet geoprocessingové modely s rastrovými funkcemi.

ArcGIS Pro 2.1 obsahuje i nástroje pro práci s novou nadstavbou ArcGIS Enterprise pro inženýrské a telekomunikační sítě, ArcGIS Utility Network Management.  

Editace (zejména ta ve 3D) je snazší díky speciální editační mřížce a využít také můžeme nové nástroje pro okamžité analýzy viditelnosti, při kterých stačí kliknutím do mapy označit stanoviště pozorovatele a zájmové body, případně s nimi interaktivně pohybovat.

Před spuštěním vybraných geoprocessingových nástrojů je možné použít volbu „zahájit editaci“. Díky tomu, že se nástroj spustí v režimu editace, je možné změny nakonec neuložit, a tím „vrátit zpět“.

Novinky jsou i v nastavení symbolů. Polygon lze vyplnit metodou teček – do polygonu se náhodně rozmístí bodové symboly, jejichž počet vyjadřuje velikost vybraného atributu. Je také možné na linii vynášet značky staničení včetně hodnoty vynášeného atributu – za tím účelem je také umožněno použít vrstvu textu jako součást bodové značky.

Při tvorbě vektorových dlaždic je možné znázorňovat prvky proměnlivou hodnotou průhlednosti, barvy, natočení nebo velikosti. A nově je podporováno i natáčení popisků.

V prostředí ModelBuilder jsou k dispozici logické nástroje, které kontrolují existenci (či platnost) vybraných výrazů. Lze tak použít například nástroj If Field Exists, If Feature Type Is, If Field Value Is, If Spatial Relationship Is a další.

ArcGIS Enterprise 10.6

Operace se službami, jako je publikování, zastavení či spuštění, jsou v ArcGIS Enterprise 10.6 výrazně rychlejší. Upraveno je i uživatelské prostředí na portálu, zejména záložky SkupinyObsah, čímž je usnadněno především filtrování a třídění uživatelských dat.

Vylepšen je také proces synchronizace portálů, mezi kterými je nyní možné sdílet položky jako kopie (a vytvořit tak na propojeném portálu novou vrstvu prvků). Stav synchronizace se také vypisuje v pracovním prostoru, což je užitečné pro přehled o stavu sdílení a pro případné řešení chyb. Zavedena jsou také pravidla pro mazání položek, která definují, co se s daty stane, pokud je jejich položka z pracovního prostoru odebrána.

Nástroj ArcGIS Enterprise Builder, který vznikl za účelem snazší instalace ArcGIS Enterprise, má rozšířené možnosti pro automatizaci jednotlivých procesů a jeho prostřednictvím je také snazší provádět upgrade na vyšší verze. Zmínit také můžeme vylepšenou tiskovou službu, která nyní podporuje vektorové dlaždice a jejich vrstvy do PDF exportuje jako samostatné vrstvy.

Usnadnila se i publikace geoprocessingových modelů z ArcGIS Pro do podoby webových analytických nástrojů, které se dají používat například v aplikaci Map Viewer na portálu. V této aplikaci je také nově zavedena možnost shlukování (clustering) bodových symbolů.

Hostovaný pohled na vrstvu prvků (Hosted feature layer view) umožňuje definovat podmnožinu dat a jejich atributových polí, které jsou viditelné pro určitou skupinu uživatelů. Řídit lze také nastavení pro editaci a další operace s daty.

Podrobné informace

Nových nástrojů, oprav a vylepšení je ve verzích ArcGIS 10.6 a ArcGIS Pro 2.1 mnohem více. Jejich seznam a odkazy na podrobnější dokumentaci naleznete například na těchto stránkách:

What's new in ArcGIS Pro 2.1

What's new in ArcGIS Enterprise 10.6

What's new in ArcMap