ArcGIS 10.7

2. 4. 2019

Z portálu My Esri si již můžete stáhnout nejnovější verzi softwaru ArcGIS 10.7, a proto vám přinášíme přehled nejdůležitějších novinek.

ArcMap

V aplikaci ArcMap proběhly opravy různých drobných chyb a do některých geoprocessingových nástrojů přibyly i nové parametry. Nové nastavení geoprocessingového prostředí Cell Size Projection Method například určuje, jakým způsobem se bude určovat velikost pixelu při přepočtu rastru do jiného kartografického zobrazení.

ArcGIS Pro

O novinkách ArcGIS Pro 2.3 jsme vás informovali v samostatném článku. Rádi bychom však upozornili, že aplikaci si můžete aktualizovat prostřednictvím opravného balíčku ArcGIS Pro 2.3.2.

ArcGIS Enterprise

ArcGIS Enterprise 10.7 přináší vylepšení ve správě dat, publikování služeb, spolupráci portálů, webovém mapování, správě obsahu a uživatelů a mnoho dalšího. Výkon serveru (zejména po stránce využité operační paměti) zlepší sdílené instance, které může využívat několik služeb zároveň – ne pouze jediná jako doposud. Mezi novinky ve správě dat paří například zpřístupnění domén s kódovanými hodnotami v hostovaných feature vrstvách. Na webových mapách mohou být definovány oblasti pro stažení do offline aplikací. Pro vizualizaci jsou k dispozici nové styly umožňující zobrazit vztah mezi dvěma proměnnými, vektorové dlaždice podporují optimalizovaný formát TPKX a technologie webhooks zajišťuje odeslání notifikací (zpráv, e-mailů), pokud se stane něco specifického.

Nesmíme zapomenout ani na důležitou změnu v licencování (podobně jako na ArcGIS Online), která umožňuje lépe přizpůsobit uživatelské licence skutečnému využití ArcGIS Enterprise.

Novinkou je i prostředí pro spouštění skriptů v jazyku Python – ArcGIS Notebook Server. K dispozici jsou například knihovny ArcGIS API for Python, ArcPy a open source knihovny pro statistické výpočty a strojové učení. Pro snadný začátek mohou uživatelé navíc využít širokou nabídku ukázkových skriptů.

Celý soupis novinek naleznete na stránkách Esri: