ArcGIS Pro 2.2

28. 6. 2018

Na stránkách My Esri je ke stažení nová verze ArcGIS Pro, a my proto přinášíme přehled těch nejzajímavějších novinek.

Snazší ovládání

ArcGIS Pro 2.2 obsahuje mnoho drobných vylepšení pro pohodlnější ovládání. Do panelu Obsah můžeme nyní přetahovat soubory přímo z Průzkumníku Windows (využitelné například pro soubory SHP, LYR, obrázky nebo tabulky). Pro urychlení práce se složitými mapovými kompozicemi je k dispozici tlačítko pro pozastavení vykreslování. Kliknutím pravého tlačítka v mapovém okně můžeme kopírovat souřadnice a převádět jejich jednotky. Záložka Nastavení symbolůupravený vzhled a jednotlivé vlastnosti symbolů jsou na ní lépe rozčleněny. Tlačítko Download map umožňuje stáhnout si online data (např. podkladovou mapu) a pracovat na projektu i bez internetového připojení.

Dávkový geoprocessing

Geoprocessingové nástroje je možné spustit s několika různými vstupy nebo s několika odlišnými hodnotami vybraného parametru.

Nástroj Slice

Nástroj Slice patří mezi nástroje pro rychlou vizualizaci a slouží k „seříznutí“ stěn 3D objektu, aby byl vidět vnitřek, případně objekty za ním skryté.

Grafy

K dispozici je nový formát grafu Datové hodiny, který zobrazuje data jako kruhové segmenty. Sloupcové grafy mají nyní více formátů zobrazení, je možné je otáčet o 90°, k jednotlivým hodnotám je možné přiřazovat i popisky a do grafů je také možné zanést čáru znázorňující např. mezní hodnotu.

Vrstva streamovaných dat (Stream layer)

Stream layer je nový typ vrstvy, která jako zdroj využívá Stream službu poskytující data v reálném čase. Umožňuje některé operace charakteristické pro rychle se měnící data, jako je například zobrazení aktuálních dat a jejich vizuální odlišení od předchozích hodnot (či pozic) senzoru.

Podpora formátu Revit

Revit je software společnosti Autodesk pro Informační modely budov (BIM). Modely z tohoto programu se nyní dají snadno načíst do scén v ArcGIS Pro a georeferencovat pomocí standardních nástrojů.

Full-motion video

Nástroje pro full-motion video, které jsou k dispozici v nadstavbě Image Analyst, dokážou zapojit videa z letadel či UAV do sběru dat. V mapovém okně se zobrazuje pozice letadla a oblast, kterou kamera v daném okamžiku zabírá. Okno videa i okno s mapou jsou propojeny, a tak je možné přímo ve videu zakreslovat nové prvky, které se ihned zobrazují i v mapě.

Kde stáhnout ArcGIS Pro 2.2 a kde se dozvědět víc?

ArcGIS Pro 2.2 naleznete na stránce my.esri.com na záložce Moje organizace – Stahování. Podrobný přehled všech novinek si můžete přečíst na stránkách Esri: http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/whats-new-in-arcgis-pro.htm