ArcGIS Pro 2.3

25. 1. 2019

Instalační soubory aplikace ArcGIS Pro 2.3 jsou k dispozici na stránkách My Esri. Jaké jsou její nejzajímavější novinky?

Spuštění aplikace

Při spuštění ArcGIS Pro již není nutné zakládat nový projekt. Lze pracovat hned a projekt případně vytvořit později. Rozšířil se také seznam nedávno otevřených projektů a vybrané projekty lze k seznamu „připíchnout“, takže budou stále k dispozici.

Záložka Katalog také obsahuje více nástrojů pro správu dat a součástí projektu.

Hluboké učení

Nová sada nástrojů Hluboké učení (Deep Learning), kterou naleznete v nástrojích ArcGIS Image Analyst, obsahuje tři nástroje pro klasifikaci a rozpoznávání objektů na snímku, které využívají technologie pro hluboké učení, jako je TensorFlow, CNTK a PyTorch.

LocateXT

Nová nadstavba LocateXT umožňuje analyzovat textový dokument (PDF, DOCX apod.) pro souřadnice uvedené v textu a vytvoří z nich prvky.

Vylepšení editačních nástrojů

Mnoho editačních nástrojů obsahuje drobná praktická vylepšení, navíc je možné používat čtyři nové nástroje: Divide rozdělí prvek na několik částí podle zadaných parametrů (počet částí, jejich délka, výměra, procentuální poměr apod.). Fillet, který vytváří obloukový přechod při styku prvků, Generalize, který provede jednoduchou generalizaci prvku, a Split by Feature, umožňující rozdělit prvek určitými existujícími prvky.

Oříznutí mapového rámce ve výkresu

Mapový rám ve výkresu se dá oříznout podle vybraného prvku a je také možné vybrat vrstvy prvků, na které toto oříznutí nepůsobí.

Do výkresu lze také vložit pravoúhlou síť pro tvorbu rejstříků, která není závislá na použitém souřadnicovém systému.

Přepínání mezi podmnožinami dat

U každé vrstvy mohou být uloženy různé definice podmnožiny dat a na záložce Data lze mezi nimi snadno přepínat.

Práce se symboly

U zobrazení polygonů stylem jedinečné hodnoty, stupňované barvyneklasifikované barvy lze vybrat, zda se bude barevná stupnice aplikovat na výplň polygonu, jeho hranici nebo na obojí.

Polygonové symboly v legendě mohou mít různé tvary.

Při zobrazování bodů metodou teplotní mapa se zobrazení přepočítávalo při každém pohybu mapového okna, ať to byla změna měřítka, nebo posunutí do oblasti s jinou hustotou prvků. Nyní je možné použít metodu konstantní hustoty, která mění vzhled mapy pouze při změně měřítka, ale ne při posunu v mapě.

Podobně jako na ArcGIS Online, i při zobrazování 3D symbolů v ArcGIS Pro jsou nyní pro vzdálené prvky používány modely se sníženou úrovní detailů.

Zprávy (Reports)

Z dat vybraných prvků lze vytvářet zprávy (reporty) – několikastránkové shrnutí atributových dat a jejich statistik.

Kompletní přehled novinek

Novinek a změn je ve verzi 2.3 velké množství a jejich podrobný seznam naleznete v nápovědě k ArcGIS Pro: What's New in ArcGIS Pro.

Můžete se také podívat na video, které vám mnoho z nich v rychlém sledu představí.

ArcGIS Pro 2.3 si můžete stáhnout na stránkách My Esri, na záložce Organizace – Stahování.