ArcGIS Pro 2.4

4. 7. 2019

Na stránkách My Esri je ke stažení nová verze ArcGIS Pro, a my proto přinášíme přehled těch nejzajímavějších novinek.

Dynamické shlukování

U bodové třídy prvků, uložené v relační databázi, můžeme nástrojem Enable Feature Binning umožnit automatické shlukování do šestiúhelníků či čtverců. Při oddálení mapy se tak zobrazení prvků změní na pravidelnou síť, jejíž symboliku lze nastavit podle souhrnných statistik v jednotlivých buňkách.

GeoAnalytics Desktop

Nástroje GeoAnalytics Desktop, dostupné v licenci Advanced, dokážou díky technologii Apache Spark využívat paralelní geoprocessing na více procesorech. Usnadní tak analýzu a zpracování objemných dat.

Pixel editor

Součástí nadstavby Image Analyst je nově i editor rastrových dat. Jeho prostřednictvím je možné upravovat jednotlivé hodnoty pixelů (např. multispektrálních nebo výškových dat); vyhlazovat hodnoty pomocí speciálních filtrů; ponechat pouze pixely, které reprezentují povrch, a vzniklé díry (např. po budovách) dopočítat a vyplnit; klonovat určitou oblast snímku a vložit ji na místo zastíněné oblačností či do oblasti, která podléhá utajení.

3D editace

Pro editaci 3D prvků typu multipatch jsou k dispozici nové nástroje: Explode, MergeSlice Multipatch.

ModelBuilder: export do skriptu a tvorba modelu z historie

ModelBuilder má dva nové nástroje pro export modelu: Export To Python FileSend To Python Window.

Z okna geoprocessingové historie je možné přetáhnout použité nástroje do prostředí ModelBuilder, kde se z nich automaticky vytvoří model podle posloupnosti, v jaké byly použity.

Zobrazení 3D profilu

Při práci se scénou je možné zobrazit profil v interaktivně zadaném řezu – což je vhodné například při prohlížení budov nebo při práci s daty ve formátu LAS.

Vylepšená 3D vizualizace

Vykreslení světla ve 3D nyní bere v úvahu i zastínění okolím. Při vykreslování bodových prvků se navíc používá metoda Eye-dome lighting, díky které je snazší od sebe rozeznat jednotlivé symboly.

Novinkou je také styl Voda, který je určen pro polygony vodních ploch. Ty jsou pak vykresleny jako fotorealistická vodní hladina s animovanými vlnkami, na které se odráží slunce.

Maskování na úrovni vrstev symbolu

Pokud je zapnuto vykreslování po jednotlivých vrstvách symbolu, je možné aplikovat masku pouze na vybrané vrstvy.

Pozadí v popiskách a anotacích

Formátovací tag <BGD> umožňuje nastavit pozadí popisku (nebo anotace), což je vhodné například pro napodobení informačních tabulí nebo dopravních značek.

Nový graf

Použít můžeme i nový typ grafu, calendar heat chart, který zobrazuje četnost výskytu v jednotlivých měsících v roce, dnech v týdnu, hodinách apod.

Kompletní přehled novinek

Novinek a změn je ve verzi 2.4 velké množství a jejich podrobný seznam naleznete v nápovědě k ArcGIS Pro: What's New in ArcGIS Pro nebo se můžete podívat na video, které vám mnoho z nich v rychlém sledu představí.

ArcGIS Pro 2.4 si můžete stáhnout na stránkách My Esri, na záložce Organizace – Stahování.