ArcGIS Pro 2.7

18. 12. 2020

Na stránkách my.esri.com si můžete stáhnout aplikaci ArcGIS Pro 2.7. V této aktualitě vám přiblížíme některé z nejzajímavějších novinek. Aplikace je zatím dostupná v anglické verzi, balíček s českou lokalizací bude dostupný přibližně na začátku února.

Mód prolnutí, funkci známou z grafických programů GIMP nebo Adobe Photoshop, můžeme aplikovat na jednotlivé vrstvy, a dokonce i na jednotlivé prvky. Nastavení módu prolnutí naleznete na kartě Vzhled vrstvy, hned pod nastavením průhlednosti.

Při výběru barvy lze použít kapátko.

Při volbě „upravit všechny symboly“, když upravujeme symboly roztříděné do několika kategorií, máme v náhledu možnost přepínat mezi vzhledy jednotlivých kategorií, abychom mohli naše změny lépe posoudit v kontextu nastavených tříd.  

Představen je nový formát mobilní geodatabáze na základě SQLite pro snazší přenositelnost dat na různých platformách – například tím, že se jedná o jediný soubor.

Přibyly také různé nástroje pro analýzu pohybu objektů, které jejich trasy analyzují a rozpoznají, kdy se objekty potkaly a kdy měly společnou cestu. Přibyl také nový datový typ 3D Object layer, což je vylepšená varianta typu Multipatch. A protože se ArcGIS Pro často provozuje i na přenosných počítačích, lze zapnout i sběr dat pomocí připojeného GNSS zařízení.

Celý obsah vyskakovacích oken lze editovat v HTML. Je již také možné omezit zobrazení mapy jen na některá měřítka.

Více možností je i pro popisky – pro batymetrické vrstevnice v hloubkových metrech je možné natočit popisky tak, aby směřovaly dolů, ačkoliv hodnoty hloubkových vrstevnic jsou kladné (10, 20, 30…).

Lepší je tvorba tabulkového seznamu neumístěných popisků a upraveny jsou také volby popisků, které jsou k objektu připojeny čarou. ArcGIS Pro podporuje variabilní fonty – to jsou fonty, u kterých můžeme tloušťku a tučnost písmen plynule vybírat nastavením určitých parametrů.

Načíst si můžeme také barevné palety Pantone. Pro bodové symboly můžeme použít nový efekt Circular Sector, který umožňuje vytvářet výsečové kartodiagramy (například pro zobrazení síly větru).

Při tvorbě legendy se snadněji určuje, jaké prvky mají být v jakém sloupci. Mřížku ve výkresu je možné převést na prvky a ty pak podle libosti editovat.

Můžeme také použít funkci pro tvorbu vlastních kartografických zobrazení. Na základě oblasti, kterou vybereme, a parametrů, které určíme (např. plochojevné zobrazení) nám ArcGIS Pro nabídne parametry nového kartografického zobrazení.

Několik dalších nástrojů bylo přizpůsobeno použití pro běh na více jádrech procesoru (Pairwise Clip, EraseIntegrate).

V kalkulátoru polí je možné použít i příkazy SQL.

Zlepšila se i práce s geoprocessingovou historií – v použitých nástrojích je možné filtrovat a označovat je jako oblíbené.

Různá vylepšení obsahuje také ModelBuilder (hledání nástrojů, iterování vrstev, přizpůsobení vkládání výsledků do mapy), tvorba grafů (nový graf Matrix Heat Chart, čára s klouzavým průměrem, duplikace grafů jedním kliknutím), práce s animací voxelových dat (a nástroje pro práci s voxely v API), nástroje pro analýzu změn a hloubkové učení, analýzu změn v sousedství a mnoho dalšího.

Podrobný soupis novinek naleznete na stránce What‘s New in ArcGIS Pro 2.7 a můžete se také podívat na půlhodinové video, které většinu novinek rychle představí.

;