ArcGIS Pro 2.9

12. 11. 2021

Na stránkách My Esri si v sekci Moje organizace – Stahování můžete stáhnout nejnovější verzi desktopové aplikace ArcGIS Pro 2.9. Jaké jsou ty nejzajímavější novinky?

 

Podpora cloudových úložišť

Můžete se připojit do služeb Amazon Redshift, Google BigQuery a Snowflake, vytvořit nad jejich daty query layer a nastavit agregaci dat do buněk, aby se s nimi dalo lépe pracovat.

 

Znalostní graf (Knowledge Graph)

S ArcGIS Enterprise 10.9.1 je v ArcGIS Pro možná vytvářet znalostní grafy – propojení jednotlivých prvků na základě jejich vzájemných vztahů.

 

Dynamické shlukování

Při zobrazení dat v mapovém okně můžeme použít nástroje pro dynamické shlukování blízkých prvků. Symbol pro shluky, formát a styl popisku i obsah vyskakovacího okna se dají v nastavení vrstvy upravit.

 

Animované symboly

V mapě a scéně můžeme používat animované symboly. Pro začátek se dají využít symboly ze stylů 2D Animated3D Animated.

 

Karta pro Lineární referencování

Pokud se v projektu nachází vrstva nastavená pro lineární referencování (čili pokud může vrstva obsahovat i hodnoty m), uživatelé mají k dispozici novou kartu s nástroji, které se při práci s těmito vrstvami nejčastěji používají.

 

Nástroj PDF do TIFF

Pro konverzi souboru ve formátu PDF do rastru GeoTIFF slouží nový geoprocessingový nástroj PDF To TIFF.

 

Presence-only Prediction

Nástroj Presence-only Prediction (MaxEnt) slouží k odhadu výskytu jevu v závislosti na okolních faktorech. Vychází ze známých míst výskytu a na základě jejich charakteristiky vytipuje místa, kde by bylo možné zkoumaný jev (například výskyt živočišného druhu) nalézt.

 

Mnoho dalších menších vylepšení

Mezi další vylepšení patří například nastavení oblíbených geoprocessingových nástrojů, které jsou pak k dispozici napříč všemi vašimi projekty, řádek s odhadem spotřebovaných kreditů v rozhraní některých nástrojů, export statistik z okna Data Engineering do tabulky a možnost přetáhnout pole z tohoto okna přímo do parametrů geoprocessingového nástroje. Ve vlastnostech geodatabáze je nyní záložka Manage, která umožňuje nastavení některé funkcionality. Při editace se pak hodí funkce Link cursor, která zobrazuje polohu kurzoru ve všech propojených mapových oknech.

Úplný přehled novinek naleznete v článku What's new in ArcGIS Pro 2.9 a o novinkách si také můžete prohlédnout video na YouTube: