Březnové novinky na ArcGIS Online

5. 3. 2015

Přepracované prostředí pro symboliku

Významných změn se dočkala práce se symbolikou. Tato novinka kromě jiného přináší:

 • Nový přehled stylů – snadno si tak vyberete nejlepší variantu pro znázornění dat.
 • Živý náhled na prováděné změny v symbolice.
 • Nabídku nejvhodnějších stylů k právě používané podkladové mapě.
 • Automatický návrh vhodného nastavení minimální i maximální úrovně přiblížení dle zobrazovaných dat.
 • Nastavení průhlednosti symbolu na základě hodnoty atributu.
 • Rozšířené možnosti tvorby teplotních map.

     Nový přehled stylů

 

Vizualizace síly a směru větru

Další vylepšení mapového prohlížeče

 • Vizualizace dat, která obsahují informaci a směru a intenzitě atributu (vítr, vodní proudy), byla rozšířena o zobrazení velikosti a směru proměnných pomocí multidimenzionálního filtru a proměnlivé symboliky.
 • Při vyhledávání trasy lze použít až 50 zastávek.
 • Nová sada značek pro zájmové body a rozšíření značek „A–Z“ o symboly s písmeny „AA–AZ“.
 • Prohlížeč 3D scény již není v beta verzi a umožňuje pracovat nejen s konfigurovatelnými webovými scénami Esri, ale také úpravu a ukládání kopií scén jiných vlastníků.

   

 

Web AppBuilder a šablony webových aplikací

 • Web AppBuilder může zobrazit data z relačně propojených tabulek a nově obsahuje i posuvník času a widgety pro funkci swipe a pro analýzu.
 • Je možné měnit konfiguraci Web AppBuilder aplikace pomocí URL.
 • Nové šablony pro Story Maps.
 • Šablona na porovnávání map může obsahovat až 4 mapy.
 • Šablona Crowdsource Reporter/Manager umožňuje zaznamenávat a sledovat problémy (např. hlášení občanů o nepořádku nebo rozbitých silnicích) a následně je vyhodnocovat.

Aplikace pro porovnávání map

Správa účtů

 • Správce organizace může nastavit vlastní zásady pro vytváření a změnu přístupových hesel pro jednotlivé členy.
 • K dispozici je nová role Data Curator (kurátor dat). Ten může v rámci organizace přidávat, mazat a aktualizovat vrstvy bez ohledu na jejich vlastní nastavení.
 • Sledování využití jednotlivých položek obsahu organizace přináší lepší představu o skutečném využití dat.

 Esri Maps for Salesforce

 • Integrace do mobilní aplikace Salesforce1 umožňuje obohacení údajů v Salesforce o demografická data a následně pak provádění základních BI analýz (nalezení zákazníků v okolí). Rovněž je možné přidávat příspěvky na chatter.
 • Webová integrace nabízí zpracování prostorových analýz a geokódování údajů z databáze Salesforce.