Červencové novinky na ArcGIS Online

15. 7. 2015

Smart Mapping a mapový prohlížeč

Čeká Vás hned několik novinek v práci se symbolikou:

 • Možnost vyhledávat ve všech dostupných zdrojích včetně uložení výsledků vyhledávání do mapových poznámek.
 • Nejpoužívanější nástroje pro práci s vrstvou (Zobrazit tabulku, Změnit Styl, FiltrProvést analýzu) jsou nově dostupné jako ikony pod názvem vrstvy v tabulce obsahu.
 • Tlačítko Nová mapa obsahuje rozbalovací seznam, ve kterém naleznete své naposledy prohlížené mapy.

Počty a množství

 

Analýzy

 • Tlačítko Analýza bylo šikovněji přesunuto do hlavní lišty mapového prohlížeče.
 • Jednodušší je i prohlížení vrstev z katalogu Living Atlas a jejich využití v analýzách.
 • Pro analýzy Vytvořit viditelnost, Vytvořit povodíSledovat po proudu nově přibyla možnost interaktivně zadat počáteční body.


 

Prohlížeč 3D scén

 • Stejně jako webovou mapu, i 3D webovou scénu lze nyní sdílet přímo prostřednictvím e-mailu nebo sociálních médií.
 • Pomocí tzv. „3D vytlačení symbolů“ lze vytažením vytvořit 3D prvky z 2D polygonů.
 • Je možné prohlížet i podzemní vrstvy.
 • Mezi podkladovými mapami můžete využívat i OpenStreetMap.

3D scéna

 

Správa organizace

 • Správce organizace může nastavit metadatový standard pro popis datových položek. K dispozici jsou například metadata specifikovaná podle INSPIRE nebo ISO 19139 (GML 3.2).
 • Administrátoři mohou vytvořit speciální skupiny, jejichž členové mohou položky sdílené v rámci této skupiny aktualizovat. Mohou změnit popis položky, klíčová slova, metadata i obsah. Pouze vlastník položky má ale možnost vrstvu smazat nebo sdílet.
 • Nově je možné generovat tzv. Service Credit Report za jakékoliv období (ne jen posledních 92 dní), a to i za jednotlivé členy organizace nebo za hostované vrstvy prvků.