Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století

20. 2. 2020

Zajímáte se nejen o mapy, ale také o historii naší republiky? Pak se určitě ve vašem knihkupectví podívejte po nové publikaci Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století, která vznikla na základě dlouholeté spolupráce Historického ústavu AV ČR, katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT a katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Stejný tým stál například za vznikem úspěšného Akademického atlasu českých dějin.

Tento nový atlas se zabývá historií 20. století, sociálním a demografickým prostředím i geografickými souvislostmi. Jeho obsah není přitom řazen chronologicky, ale člení se na tři oddíly: Prostor, zabývající se hranicemi a správou země, ale i krajinou a přírodou; Čas, popisující historické mezníky, konflikty a události, a Společnost, ve kterém jsou jedněmi z nejdůležitějších témat přesuny obyvatelstva a národní, náboženská a vzdělanostní diverzita. Podobně jako jeho předchůdce, i tento atlas nabízí témata jak dosud nezpracovaná, tak i ta, která stále oslovují odbornou i laickou veřejnost.