Co přináší nová verze Map s příběhem?

9. 4. 2020

Od čtvrtka 9. dubna je k dispozici nová verze Map s příběhem, která s sebou přináší celou řadu dílčích vylepšení i úplně nových funkcí, které se vám v následujícím přehledu pokusíme krátce představit.

Navigační lišta příběhu

Vytvořením navigační lišty, nebo chcete-li „panelu záložek“, se ke všem blokům formátovaným jako nadpis automaticky vytvoří odkazy, jejichž prostřednictvím může čtenář přejít na konkrétní místo v příběhu.

Tuto funkci zapnete v panelu Návrh:

Z nadpisů se pak vytvoří navigační lišta.

Je-li panel záložek širší, než se vejde na obrazovku, lze se v něm posouvat pomocí šipek.

Maximum zobrazených nadpisů je 10. Pokud je název delší než 30 znaků, je automaticky zkrácen použitím výpustky „…“. Navigační lišta se zobrazuje stále nahoře, tedy i během rolování.

Vlastní úpravy navigační lišty

Lištu je dále možné upravovat. Zobrazit můžete například jen vybrané záložky (nadpisy), nebo upravit texty záložek. Tato nastavení můžete provést v nástrojích lišty na kartě Nastavení.

Nové možnosti bočního bloku: plovoucí panel

Při použití panelu „boční blok“ si můžete vybrat mezi dvěma typy zobrazení textové části: ukotveným a plovoucím, který se pohybuje zároveň s rolováním stránky.

Stejně jako do ukotveného verze, i do plovoucí je kromě textu možné přidávat i mapy, fotografie či jiný multimédiální obsah, oddělovače a tlačítka. Můžete si nastavit také jeho velikost a umístění.

Rozvržení bočního bloku snadno změníte v nastavení. Po změně panelu na ukotvenou verzi se tyto dílčí úpravy plovoucího bloku vrátí na výchozí nastavení.

Nová podoba sbírek

Sbírky (aktuálně v beta verzi) byly na základě zpětné vazby od autorů přepracovány. Úpravy se dotkly jak vlastního nástroje pro tvorbu sbírek, tak i stránky s přehledem sbírek. V náhledovém okně můžete zkontrolovat, jak budou vaše sbírky vypadat na počítači, telefonu či tabletu.

       

Na přehled sbírky se dostanete pomocí postranní lišty na úvodní stránce vpravo. Je na ní uveden název sbírky a položky, kterou si právě prohlížíte. Dále jsou k dispozici tlačítka, kterými se dostanete na předchozí či následující obrázek. Kliknutím na název sbírky se pak dostanete do jejího přehledu.

Duplikování expresních map v bočním bloku či prezentaci

V předchozí verzi bylo možné v bočním bloku či prezentaci duplikovat snímky, které obsahovaly obrázky, videa, webové mapy či scény. Nová verze podporuje i duplikování expresních map. Duplikovanou mapu je možné dále upravovat na panelu nástrojů v kartě úprav. 

Zjednodušení tvorby expresních map

V editoru mapy se dá přepínat viditelnost různých vrstev mapy, uložit aktuální přiblížení a zobrazovanou oblast mapy. Tyto změny se vážou k aktuálnímu snímku. Pro úpravy zdrojové expresní mapy (jako je změna podkladové mapy, zákres nových prvků a podobně) použijte tlačítko Upravit mapu.

Nové motivy

Přibyly dva nové motivy: Tidal (modrý) a Slate (šedý). Přibyly také dvě dvojice fontů: Pax + Neue SwiftOcean Sans + Mahsuri Sans.

V nových motivech jsou pro expresní mapy k dispozici tyto podkladové mapy:

Slate

  • Newspaper (základní)
  • Human geography dark (alternativní)

Tidal

  • Ocean (základní)
  • Streets dark (alternativní)

A pro oba ještě také družicové snímky.

Sjednocení nástrojů pro přidávání obrázků a videí

Nová verze sjednotila nástroje pro přidávání obrázků a videí. Soubor nyní můžete buď nahrát přímo z počítače, nebo jej vložit pomocí URL (kromě úvodního obrázku).

Skrytí snímku

Uživatelé mohou snímky nejen duplikovat, ale také skrývat, a to jak v bočním bloku, v prezentaci, tak i v prohlídce s průvodcem.

Skrytý snímek je automaticky přeskakován a při rolování stránkou se nezobrazuje. Skrytím snímku dojde také ke skrytí bodu na mapě, ke kterému snímek odkazoval. Další snímky v pořadí budou automaticky přečíslovány tak, aby na sebe navazovaly.

Vylepšené prohlídky s průvodcem

Do okna lze přidat video nebo obrázek pomocí URL.

Ke každému bodu mohou uživatelé i nadále přidat až 5 obrázků či videí. Jejich pořadí je možné měnit přímo v panelu médií.

Vylepšení se dočkaly také mapy

Uživatelé si mohou vybrat z následujících volitelných doplňků pro expresní či webové mapy a scény:

Vyhledávání

Lokalizace

Vypnutí mapové navigace (skryje tlačítka pro přibližování a posun mapy)

Nový vzhled anotací u expresních map

Panel nástrojů pro úpravu expresních map nabízí možnosti úprav vzhledu anotací a šipek.

Anotace a vodicí čáry

Jednosměrné a obousměrné šipky

Další vylepšení

  • K vyhledávání map lze využít všechny kategorie z Living Atlas.
  • Zlepšená podpora tisku složitějších bloků.
  • Přechody mezi duplikovanými scénami používají stejnou animaci, jako se používá v Prohlížeči scén a v ArcGIS JavaScript API.
  • Přetahovat myší se dají i bloky s tlačítky a s oddělovači.