Co zazní na letošní Konferenci GIS Esri v ČR?

6. 10. 2020

Dnes jsme program konference doplnili o přednášky našich uživatelů a partnerů, a tak je přehled přednášek již kompletní. Letošní ročník je svým virtuálním formátem netradiční, proto budou mít netradiční formu i ony – budou to předtočené videopřednášky. Týkat se však budou tradičních témat, jako je veřejná správa, inženýrské sítě, management životního prostředí či vzdělávání.

Tyto přednášky budou všem registrovaným účastníkům konference zpřístupněné první den konference.

Celý seznam přednášek spolu s jejich abstrakty naleznete na webové stránce konference.