Další příležitost zúčastnit se on-line kurzu

3. 4. 2017

Brzy bude začínat bezplatný on-line kurz společnosti Esri zaměřený na prostorové analýzy. Provede vás nejrůznějšími analytickými nástroji a pracovními postupy v ArcGIS Online – od zjišťování jednoduchých prostorových souvislostí až po vyhledávání nejvhodnějších lokalit na základě kombinace dat a interpolace hodnot. Více informací o náplni kurzu a časovém harmonogramu naleznete na samostatné stránce.

Těšit se můžete na:

  • jednu až dvě hodiny výuky týdně po dobu šesti týdnů,
  • praktická cvičení,
  • video přednášky
  • a případové studie.

Součástí kurzu je i přístup ke všem analytickým nástrojům ArcGIS Online a možnost konzultovat své dotazy se s dalšími odborníky a studenty. Po dokončení kurzu navíc obdržíte oficiální certifikát o jeho úspěšném absolvování.

Výuka začíná již 12. dubna, a proto neváhejte a přihlaste se co nejrychleji.