Data Sentinel v ČR

27. 6. 2019

Optické snímky z družic Sentinel 2 jsou díky 13 spektrálním pásmům vhodné pro sledování zdravotního stavu vegetace, klasifikaci lesních porostů, sledování prostředí ve městech či management rozvoje regionů. Pro snazší prohlížení a analýzu těchto dat vytvořilo Ministerstvo dopravy ČR v rámci rozvoje spolupracujícího pozemního segmentu Sentinel v ČR (jako garant spolupráce s ESA) veřejně dostupnou webovou službu a aplikaci.

Webová služba

Novou aplikační nadstavbou datového skladu CollGS pro snímky Sentinel 2 je webová služba ve formátu OGC. Ta umožňuje zobrazení i analýzu snímků bez nutnosti jejich fyzického stažení do počítače, a to v jakémkoli typu klienta. Prostřednictvím URL  https://arcgis.cesnet.cz/server/rest/services/Sentinel/Sentinel2_CR/ImageServer ji stačí připojit do svého GIS.

Webová aplikace

Pro snadnější a rychlejší prohlížení služby byla vytvořena webová aplikace. Ta nabízí například možnost výběru snímku podle data, nastavení vykreslení snímku, porovnávání různých snímků či jednoduchou pixelovou analýzu. Se snímky je možné pracovat on-the-fly nebo si vybraný výřez snímku exportovat ve formátu GeoTIFF.