Data z družice Sentinel‑2 na ArcGIS Online

20. 6. 2018

Optická data družice Sentinel‑2 jsou uživatelům ArcGIS Online k dispozici v podobě archivu snímků, který obsahuje historii 14 měsíců snímkování. Data mají rozlišení 10 metrů a obsahují 13 multispektrálních pásem od pobřežního pásma a RGB po širokou škálu infračervených pásem.

Vrstvy můžete na ArcGIS Online nalézt jako položku s názvem Sentinel‑2 Views uživatele esri. Pro prohlížení a prozkoumávání dat je vhodné použít aplikaci Sentinel Explorer, ve které jde snadno filtrovat podle času a provádět nejběžnější operace s rastrovými snímky.

Služby jsou aktuálně v beta verzi a k jejich přístupu je zapotřebí přihlásit se jako pojmenovaný uživatel na ArcGIS Online. Práce se službami však nespotřebovává kredity.