Datový portál města Brna postavený na službách ArcGIS HUB

18. 12. 2020

Od roku 2018 město Brno spravuje svůj datový portál, jehož prostřednictvím poskytuje svá data odborníkům i široké veřejnosti. Dne 16. 12. 2020 byla spuštěna jeho nová verze, jejímž hlavním cílem je zvýšení kvality otevřených dat a možnost jejich snadného sdílení.

Vize nového datawebu

Jedním z hlavních cílů byla snaha poskytovat kvalitní a aktuální otevřená data, která se mohou následně stát základem pro další úspěšné projekty. Data jsou zde proto poskytována jako služby. Jednou z dalších výhod nového portálu je podpora senzorových dat, neboť časem bude těchto dat významně přibývat. Krásným příkladem je využití datové sady od WAZE, která pracuje s aktuálními informacemi o dopravní situaci v Brně.

Využití služeb ArcGIS HUB

ArcGIS HUB funguje jako propojující centrum a kromě sdílení a sběru dat slouží i ke shromažďování názorů a nápadů od občanů. Právě tyto funkce může město naplno využít a otevřít tak veřejnosti kvalitní prostorová data, které má k dispozici.

Dalším důvodem pro přechod na službu ArcGIS HUB byla nezávislost na dodavatelích a úplná kontrola nad obsahem datawebu.

Co na datawebu naleznete?

V nové verzi datawebu data.brno.cz naleznete aktualizované statistiky města, sociologické průzkumy a stejně tak i různé články či data ke zpracování. Pokud však uživatel nenalezne data, která právě potřebuje, má možnost o ně požádat v sekci data na vyžádání.

Vedle toho může kdokoliv navrhnout i novou datovou sadu či statistiku, kterou by na datawebu rád našel.

Město Brno má v úmyslu nový datový portál nadále rozvíjet, a proto sdílí své zkušeností s dalšími městy, sleduje trendy v oboru a zajímá se i o názor svých uživatelů tak, aby datový portál co nejlépe naplňoval jejich očekávání.