Esri byla v nezávislé analýze označena za technologického leadera v oblasti Climate Risk Analytics

30. 7. 2020

Po nedávném úspěchu v oblasti Location Intelligence získala Esri od nezávislé analytické společnosti Forrester další hodnocení Leader, tentokrát na poli Climate Risk Analytics. 

Hodnoceno bylo celkem osm nejvýznamnějších dodavatelů, u kterých byla posuzována celá řada ukazatelů. Jmenovitě se jednalo o proces sběru a export dat, nástroje na jejich zpracování a následnou vizualizaci. Posuzována byla také dlouhodobá vize společnosti a její plánovaný přístup k dané problematice.

Status Leadera Esri získala především díky svým pokročilým nástrojům pro práci s daty, jejich analýzu a následnou vizualizaci. Jak ale řekl prezident společnosti Esri, Jack Dangermond, jedná se i o výsledek dlouhodobé systematické práce Esri v oblasti managementu životního prostředí.

Zpráva od společnosti The Forrester Wave™ je dostupná na webových stránkách Esri.