Esri byla v nezávislé analýze označena za technologického leadera v oblasti location intelligence

9. 1. 2019

Analytická společnost Forrester ocenila Esri ve své zprávě zabývající se firmami v oblasti „location intelligence“, tedy v oblasti využívání prostorových dat. V analýze The Forrester Wave™: Location Intelligence Platforms, Q4 2018 Evaluation se například uvádí: „Vizí Esri v oblasti location intelligence je pomoci firmám zjistit, kde se co děje a proč, a získat tak obchodní výhodu. Esri rozšiřuje využití platformy ArcGIS z oblasti GIS, kde již dlouho dominuje, i na trh location intelligence.“

Esri ve zprávě dosáhla nejvyššího hodnocení v kategoriích strategie a přítomnost na trhu. V kategorii prostorová vizualizace a analýza pak získala nejlepší ohodnocení ze všech posuzovaných společností.

Jack Dangermond, prezident Esri, zprávu okomentoval: „Využití ArcGIS k analýze a vizualizaci prostorových dat ve veřejném sektoru má dlouhou tradici. Analýza společnosti Forrester podle nás potvrzuje, že jej lze jako páteřní systém úspěšně nasadit i v komerčním sektoru.“

Přečtěte si zprávu společnosti Forrester na stránkách Esri.