Hlavní řečníci Konference GIS Esri v ČR

11. 9. 2019

Na letošní Konferenci GIS Esri v ČR se můžete opět těšit na nabitý program. V úvodním bloku přednášek vystoupí:

  • RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.; přední český klimatolog, člen Světové meteorologické organizace a Mezivládního panelu pro změnu klimatu
  • prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.; bioklimatolog zabývající se matematickým modelováním a experimenty zaměřenými na studium dopadů změny klimatu a adaptačních možností
  • prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.; egyptolog a archeolog studující vztah člověka a krajiny ve starověku a vývoj a kolaps komplexních společností

Mimo to na vás bude čekat na plno uživatelských přednášek z oblasti veřejné správy, inženýrských sítí, životního prostředí a DPZ. Nebude však chybět ani stánek technické podpory, postery, soutěž v poznávání družicových snímků, tematické minisemináře a mnoho dalšího.