I vy můžete být součástí Esri UC 2021

16. 4. 2021

Světová konference Esri bude i letos probíhat virtuální formou a bude zdarma přístupná pro všechny uživatele Esri s platnou systémovou podporou (maintenance). Tato konference je největším oborovým setkáním geoinformatiků na světě a je takřka nevyčerpatelným zdrojem inspirace v GIS.

Vaše obrázky v prezentaci Jacka Dangermonda

Představte svoji práci uživatelům ArcGIS z celého světa – zasílejte obrázky do Plenary sekce prostřednictvím formuláře do 3. června 2021.

Přehlídka map a aplikací

Prostřednictvím tohoto formuláře můžete i vy poslat do soutěžní přehlídky svoji mapu nebo aplikaci. Mapy v přehlídce mohou hodnotit všichni účastníci konference a vítězové získají ocenění People's Choice Award. Termín pro zaslání map do virtuální galerie je stanoven na 4. června 2021. V loňském roce se takto na konferenci prezentovala například Masarykova univerzita nebo Česká geologická služba.

Registrace

Na konferenci se již můžete hlásit přímo na stránkách Esri UC, kde se stačí zaregistrovat svým účtem Esri.