IPR v zámoří opět boduje. Jejich datový portál získal cenu Special Achievement in GIS

14. 7. 2022

Special Achievement in GIS (SAG) je ocenění za inovativní či jinak významné nasazení geoinformačních technologií a Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy se mezi letos oceněné dostal za svůj Portál územně analytických podkladů.

Tento projekt si získal pozornost nejen díky objemu a kvalitě publikovaných dat, ale zejména díky inovativnímu způsobu prezentace jednotlivých výstupů. IPR prostřednictvím svého portálu totiž na jednom místě poskytuje data a informace odborníkům, developerům, politikům i široké veřejnosti.

Pokud byste se o Portálu územně analytických podkladů hl. m. Prahy chtěli dozvědět více, doporučujeme přednášku Zdeňky Havlové, která tento projet představila na Konferenci GIS Esri v ČR 2021. Další informace o ocenění se dozvíte také na stránkách Esri.