Jak GIS pomáhá Praze čelit změnám klimatu

28. 4. 2021

Praha je jedním z prvních českých měst, které přijalo Strategii adaptace na klimatickou změnu, jejímž cílem je zvýšit dlouhodobou odolnost a omezit zranitelnost vůči nadcházejícím klimatickým změnám. Zařadila se tak mezi několik významných světových metropolí, které se mohou stát inspirací pro ostatní.   

Odborníci z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) zvolili přístup založený na zpracování tzv. „velkých dat“ a jejich následné analýze v prostředí geografických informačních systémů. GIS jim při tom pomáhá nalézat širší souvislosti a lépe pochopit, jak tak komplexní prostředí, jako je město, na změny klimatu reaguje.

Jedním z významných specifik Prahy je přitom na jedné straně poměrně hustá zástavba v centru, což napomáhá k vytváření tzv. tepelných ostrovů, a na straně druhé velké množství zeleně. Z pohledu plánování představují tyto dva extrémy velkou výzvu, jak současnou situaci vyřešit, tak aby se dopady klimatických změn podařilo co nejvíce zmírnit a Praha byla i nadále příjemným místem pro život.

Praha jde mezinárodním příkladem

Více o práci odborníků z IPR si můžete přečíst v tomto článku, který popisuje, jak díky pokročilým GIS analýzám mohou posuzovat dopady jednotlivých plánovaných opatření ještě předtím, než do nich město investuje čas a prostředky.