Jak ovlivní změna v licencování Javy software ArcGIS?

24. 1. 2019

S chystanou změnou v oblasti licencování Javy se společnost Esri rozhodla, že ve svých produktech nahradí současný Java Runtime Environment (JRE) za AdoptOpenJDK JRE, který disponuje identickou funkcionalitou jako JRE od Oracle.

Nadcházející verze ArcGIS 10.7, která vyjde v průběhu března 2019, bude obsahovat již nové AdoptOpenJDK JRE pro ArcGIS Desktop (ArcMap), ArcGIS Engine a ArcGIS Enterprise. Pro nižší verze softwaru, počínaje od ArcGIS 10.6.1, nebude mít tato změna v licencování Javy přímý dopad na funkcionalitu, nicméně uživatelům, kteří využívají např. doplňky, nadstavby a aplikace založené na jazyku Java, doporučujeme pročíst následující doporučení od společnosti Esri, které je podrobně rozepsáno pro jednotlivé produkty systému ArcGIS.

Bezpečnostní politiky některých organizací vyžadují používání nejnovější verze Javy. Javu, instalovanou v rámci ArcGIS Enterprise, sice není možné manuálně aktualizovat zvlášť, Esri však vydává bezpečnostní aktualizace pokaždé, pokud se v ArcGIS Enterprise zjistí bezpečnostní riziko – bez ohledu na to, zda se vztahuje k Javě, či nikoliv.